ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Tanulmányi Hivatal
Nyelvtanfolyamok
CEEPUS
A szakmai gyakorlat menetrendje

A szakmai gyakorlatot nem kell kurzusként felvenni, kredit értéke nincs, de teljesítése kritériumként szükséges feltétele az abszolutórium megszerzésének.
A szakmai gyakorlatot – a szakmai tárgyak legalább egy részének teljesítését követően - a második lezárt félév után lehet letölteni. Mindemellett kérjük, ne hagyják az utolsó pillanatokra!

I. A szakmai gyakorlat célja; kompetenciák

 1. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók – tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél (vállalatnál, intézménynél) – megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.
 2. A szakmai gyakorlaton elsajátítható, fejleszthető kompetenciák:
  1. Általános kompetenciák: határidőre való pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban, szakmai nyelvezetnek megfelelő kommunikáció.
  2. Szakmai kompetenciák: a tanulmányaik során szerzett szakmai, informatikai ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása, új ismeretek elsajátítása.

II. Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek

Szakmai gyakorlatra alkalmas helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amely az informatika területén végzi tevékenységét és

 • ha 2012-ben vagy később felvett hallgatót fogadnak szakmai gyakorlatra, akkor megkötik az egyetemmel az Együttműködési megállapodást, a hallgatóval pedig hallgatói munkaszerződést
 • írásban vállalja, hogy a szakmai gyakorlatra fogadja a hallgatót (Befogadó-nyilatkozat),
 • a gyakorlat elteltével a hallgató tevékenységét röviden írásban értékeli (Referencialevél).

III. Szakmai gyakorlat időtartama és ütemezése

2008-2013 között felvett hallgatók esetében:

 • Megszakítás nélküli, egybefüggő 6 hét, ami alatt kell a 240 munkaórát teljesíteni.
 • Ez teljes munkaidővel (napi 8 / heti 40 órás időbeosztással) jön ki!
 • 2014-ben és utána felvett hallgatók esetében:

 • Legalább 320 munkaórát kell teljesíteni legalább 8 hét alatt
 • Ehhez a következő beosztásokat javasoljuk:
        - 
  heti 40 munkaóra (legalább 8 hét időtartamú)
       
  -  heti 32 munkaóra (legalább 10 hét időtartamú)
        -  heti 24 munkaóra (legalább 14 hét időtartamú)
 • A fentebb leírt időtartamokat aktív hallgatói jogviszonnyal (azaz aktív félévben) kell elvégezni, ezért javasoljuk, hogy a második vagy negyedik aktív tavaszi félév utánra ütemezzék be.

  IV. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltételei

  1. A hallgató olyan helyen töltötte le a szakmai gyakorlatát, amelyet az Informatikai Kar – a befogadó hely által hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány ún. Befogadó-nyilatkozat tartalmának és egyes esetekben az Együttműködési megállapodásban foglaltak ismeretében, annak aláírásával – a szakmai gyakorlat megkezdése előtt jóváhagyott.
  2. A hallgató a szakmai gyakorlatát
   1. a céloknak és kritériumoknak/ kompetenciáknak megfelelő színvonalon;
   2. a munkáltatója, kijelölt szakmai vezetője által rábízott feladatokat gondosan ellátva, a rá vonatkozó specifikus, szakmai és jogszabályokban rögzített előírásokat betartva;
   3. az Eötvös Loránd Tudományegyetem jó hírnévhez való jogát nem sértve, az általa az egyetemen folytatott tanulmányok, szervezett képzés hitelét, hírnevét nem rontva töltötte le, illetve
  1. A 2. pontban felsoroltak teljesítését a szakmai gyakorlatot felügyelő személy a megfelelő kari formanyomtatvány (Referencialevél) hiánytalan kitöltésével, és aláírásával a szakmai gyakorlat befejezését követően igazolja.
  2. Csak eredeti nyomtatványokat tudunk elfogadni, másolatot nem - amennyiben a cég szeretne visszakapni saját példányt, úgy legyenek szívesek kettő vagy több aláírt, lepecsételt példányt leadni.

  V. Határidők

  A Befogadó-nyilatkozatot a tanév során a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 2 héttel le kell adni az oktatási dékánhelyettes irodájában, aki az a gyakorlat megkezdéséig hitelesíti.

  A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató felelőssége. Amennyiben a hallgató időben nem jelzi, hogy hol kívánja szakmai gyakorlatát letölteni, vagy olyan helyen tölti szakmai gyakorlatát, amelyet az Informatikai Kar előzetesen nem fogadott be, az egyetem nem köteles a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, Referencialevelet elfogadni.

  A Referencialevélet a gyakorlat teljesítését követően 30 napon belül le kell adnia a hallgatónak!
  Ha a hallgató határidőre nem teljesíti a Referencialevél leadási kötelezettségét, akkor a TO jogosult a határidő utáni minden megkezdett héten újabb szolgáltatási díjat kiszabni.
  A szolgáltatási díj összege: 3000.-Ft/hét.

  VI. Az Informatikai Karon belüli adminisztráció

  A) Nyomtatványok

  - 2012. november 15. előtt megkezdett szakmai gyakorlat esetén

  • Keressék fel az oktatási asszisztenst!

  - 2008 és 2011 között felvett hallgatók esetében:

  - 2012 és 2013 között felvett hallgatók esetében:

  • Együttműködési Megállapodás cégekkel (3 aláírt, lepecsételt példány - formanyomtatványt e-mailben lehet kérni az Oktatási asszisztenstől a cégnév, céges kapcsolattartó neve és e-mail címe feltüntetése mellett)
  • Befogadó-nyilatkozat
  • Referencialevél

  - 2014 és később felvett hallgatók esetében:

  • Együttműködési megállapodás cégekkel (3 aláírt, lepecsételt példány - formanyomtatványt e-mailben lehet kérni az Oktatási asszisztenstől a cégnév, céges kapcsolattartó neve és e-mail címe feltüntetése mellett)
  • Befogadó-nyilatkozat
  • Referencialevél

  B) Szakmai gyakorlati helyekről röviden

  • A lehetséges szakmai gyakorlati helyek listáját a kari honlapon közzé tesszük. Ezen a listán azok a cégek jelennek meg, amelyek hozzájárulásukat ehhez előzetesen megadták.
  • Természetes más cégeknél is végezhető a szakmai gyakorlat, amennyiben az adott cég megköti az egyetemmel az Együttműködési megállapodást - ha olyan hallgatót fogadnak, akire már vonatkozik ez a rendelet.

  C) Szakmai gyakorlat teljesítésének a jóváhagyása

  • A kitöltött, aláírt Referencialevelek elfogadásáról az oktatási dékánhelyettes dönt a Kreditátviteli Bizottság véleményének kikérésével.
  • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Informatikai Karon elvégzett Kooperatív képzéssel is.
  • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Informatikai Karon elvégzett Innovációs Laborral.
  • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Informatikai Karon végzett legalább 1 féléves rendszergazdai szolgálattal is.
  • A szakmai gyakorlat teljesítését és az Informatikai Kar részéről történő elfogadását egyaránt igazoló Referencialevelek alapján a  szakmai gyakorlat teljesítését a Tanulmányi Hivatal rögzíti a Neptunban.

  D) Kapcsolat

   

  2016.07.19.