ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Tanulmányi Hivatal
Nyelvtanfolyamok
Neumann János Tehetséggondozó Kör
CEEPUS
 

Az Informatikai Kar
Neumann János Tehetséggondozó Köre

A kar Neumann János Tehetséggondozó Körének célja, hogy a legkiemelkedőbb, már középiskolásként is komoly eredményeket elért hallgatók számára a továbbfejlődésüket leginkább szolgáló környezetet, tanulmányi programot, lehetőségeket és ösztöndíjat biztosítson. A tehetséggondozó körbe azon hallgatók jelentkezését várjuk, akik úgy gondolják, hogy az ELTE Informatikai Karát választva nemcsak szakmát, hanem hivatást is választottak, és pályájukon a lehető legmagasabbra szeretnének eljutni. Akik a szigorú belépési feltételeket teljesítik, egy elit hallgatói kör tagjává válnak, részt vehetnek valódi kutatás-fejlesztési feladatokban, akár nemzetközi projektekben is, bekapcsolódhatnak továbbá a Tudományos Diákkör munkájába, és eredményeik alapján publikációs és konferencia részvételi lehetőségeket biztosítunk számukra.

A Tehetséggondozó Kör egyben a legkiválóbbak közötti versengés színtere is. A kar a hallgatókat korábbi versenyeredményeik, illetve egyetemi eredményeik és pályázati anyaguk alapján rangsorolja, és a kialakult sorrend alapján 2 különböző tehetséggondozási csomagot ajánl fel.

1.      Ösztöndíjas helyek és/vagy egyéni mentorálás

2.      Csoportos mentorálás

Belépési feltételek:

Alapfeltétel mindenki számára: emelt szintű érettségi matematikából és/vagy informatikából.

Figyelem! Másodévesek is pályázhatnak, a feltételeket lásd lejjebb...

1. Ösztöndíjas helyek és/vagy egyéni mentorálás

Ösztöndíjas helyre pályázhatnak: az Informatikai Karra felvett, matematikai vagy informatikai diákolimpián szerepelt középiskolás diákok (IMO, MEMO, IOI, CEOI), vagy a kar hallgatói legalább 1 év kiemelkedő tanulmányi és kutatási munkájuk alapján oktatói javaslatra.

A pályázatokat a Kar rangsorolja, az 5 legjobb pályázó ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíjat nem nyert, de a kiírási feltételeknek megfelelő hallgatók az ösztöndíjasokhoz hasonlóan élhetnek az alábbi lehetőségekkel:

 • Személyre szabott tutor-rendszer (első félévben/évben egy-egy matematika és informatika tutor, utána érdeklődési területtől függően más tutorhoz kerülhetnek). A mentorálásba vezető infokommunikációs cégek szakemberei is bekapcsolódnak.
 • Felvételi lehetőség az ELTE Eötvös/Bolyai kollégiumba (budapestieknek külső tagság).
 • Kiemelt tehetséggondozó kurzusokon való részvételi lehetőség.
 • Személyre szabott differenciált foglalkozás: lehetőség egyes tárgyak elővizsgájára, helyettesítő tárgyak felvételére, egyes tárgyak órájára járása helyett az előadóval (vagy kijelölt gyakorlatvezetővel) való személyes kapcsolattartásra, tanulásra.
 • Kutató- és innovációs laborok munkájában való részvétel már elsőéves kortól.
 • TDK munkában való részvételi lehetőség már elsőéves korban.
 • Szabad laborhasználati lehetőség.
 • Külföldi résztanulmányok folytatásának lehetősége.

2. Csoportos mentorálás

A Tehetséggondozó Körbe jelentkezhetnek továbbá az első félévben a matematika vagy az informatika OKTV döntősei, az Informatikai Diákolimpiai Válogatóverseny résztvevői, az Izsák Imre Gyula Komplex Természettudományi Verseny matematika és informatika 1-3. helyezettjei, a Dusza Árpád Programozási emlékverseny 1-3. helyezettjei. A pályázatok rangsorolása után az Informatikai Kar döntése alapján a nyertesek kis létszámú tehetséggondozó csoportokba kerülnek. A további félévekben egyetemi teljesítményük alapján oktatói javaslatra újabb hallgatók is pályázhatnak.

A csoportos mentorálásban részt vevők számára a következő lehetőségeket kínáljuk:

 • Egyes tárgyakon belül differenciált foglalkozás (részben külön csoportokban). A mentorálásba vezető infokommunikációs cégek szakemberei is bekapcsolódnak.
 • Egyes tárgyak korábbi teljesítése, majd hasonló témakörű komolyabb tárgy felvétele.
 • Kutató-fejlesztő labor munkájában való részvétel lehetősége másod- vagy harmadéves kortól.
 • Kiemelt tehetséggondozó kurzusokon való részvételi lehetőség.
 • TDK-munkára felkészítő diákkörökben való részvétel.
 • Szabad laborhasználat.

Benyújtandó pályázati anyag:

Aki pályázni szeretne e programba, az a melléklet űrlap kitöltésével teheti meg, 2017. augusztus 29-ig

Ebben a következőket kell megadni:

 • Önéletrajz, versenyeredményekkel és érettségi eredményekkel.
 • Motivációs levél, amely tartalmazza, hogy milyen informatikai területekkel foglalkozna mélyebben.
 • Pontszámítás

  Diákolimpiai részvétel (MEMO,IMO,CEOI,IOI) – 100 pont olimpiánként

  Diákolimpiai válogatóversenyen részvétel (matematika, programozás) – 50 pont versenyenként

  Országos informatikai vagy matematikai versenyen elért 1-3. helyezés (az IK által preferált versenyekkel) – 30 pont versenyenként

  Országos informatikai vagy matematikai versenyen elért 4-10. helyezés (az IK által preferált versenyekkel) – 20 pont versenyenként

  Országos informatikai, matematikai versenyen elért további helyezés – 10 pont versenyenként

  Az IK által preferált versenyek jelenleg:

 • matematika OKTV
 • informatika OKTV
 • Nemes Tihamér OITV
 • Arany Dániel matematika verseny
 • Izsák Imre Gyula matematika-fizika-programozás háromtusa verseny
 • Neumann János Nemzetközi programtermék verseny
 • Dusza Árpád programozási emlékverseny
 • Nemzetközi magyar matematika verseny
 • KÖMAL matematika/informatika pontverseny
  •  

   Pályázat az Informatikai Kar
   Neumann János Tehetséggondozó Köre tagságára
   másodéves hallgatók számára

   Az Informatikai Kar Neumann János Tehetséggondozó Körének célja, hogy a kiemelkedő hallgatókat érdeklődési körüknek és adottságaiknak megfelelően, szakmai előrehaladásukban támogassa. A tehetséggondozó programba azon karunkra felvett hallgatók jelentkezését várjuk, akik nyitottak a képzés és önképzés átlagon felüli színvonalú lehetőségeire, érdeklődnek a kutató-fejlesztő munkában, Tudományos Diákköri munkában való részvétel iránt.

   Pályázhat az a másodéves A vagy B szakirányos Programtervező informatikus alapszakos hallgató, aki

   • matematikai és informatikai tárgyakból minden eddigi osztályzata legalább jó;
   • legalább 2 gyakorlatvezető ajánlja a tehetséggondozó csoportokba jutásra.

   A pályázatokat a szakmai tárgyak eredménye, a két tanulmányi átlaga, valamint az alábbi típusú versenyeken való eredményes szereplés alapján rangsoroljuk:

   • legalább egyetemi szintű programozási versenyeken;
   • legalább egyetemi szintű matematika versenyeken;

   A program részletes leírása a fentiekben olvasható. Aki pályázni szeretne e programba, az oldalon található űrlap kitöltésével teheti meg, 2017. augusztus 29-ig.

   2017.08.10.