ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Bemutatkozás
Küldetésnyilatkozat
Szervezet
Tanszékek
Kar vezetése
Dékáni hivatal
Tudásközpontok (Kutató központok)
Kollégiumok
Érdekképviseletek
Savaria Műszaki Intézet
Kari Digitális Könyvtár
Híreink
Könyvtár
Oktatás
Aktuális hírek
Tantervi hálók, Ekvivalenciatáblák, Egyéb táblázatok
Képzéseink
Kutatás, fejlesztés
Az ELTE házhoz megy!
Projekt beszámolók
Nemzetközi kapcsolatok
MSc képzések
Rendezvények, események
ELTE Informatikai Kar –Kari Fórum 2008
IK Gólyabál
Kutatók Éjszakája 2008
Neumann-nap 2009
TFP 2009 & CEFP 2009
Diplomaosztó 2009 július
Kutatók Éjszakája 2009
Formális eszközök az informatikában szeminárium
Second Workshop on Generative Technologies
Kooperatív Nap 2009
Kooperatív nap 2009 szeptember
ELTE IK Nyílt Nap-2008
Nyílt Nap 2009. november 19.
Tanévnyitó 2009 szeptember
Telekom Nap 2009. november 25.
Informatikai Kar Nyílt Napja
Kooperatív Nap 2010 február
Neumann Nap 2010
Kutatók Éjszakája 2010
ELTE IK Nyílt Nap - 2010. november 11.
Kooperatív Nap - 2010. szeptember 15.
RobotNap 2010
ELTE-SzTE-2010 Informatikus Találkozó
ELTE IK Nyílt Nap - 2011. január 26.
Kooperatív Nap - 2011. február 16.
Neumann Nap 2011
Diplomaosztó 2011 július
Kooperatív Nap - 2011. szeptember 14.
ELTE IK Nyílt Nap - 2011. november 10.
Kutatók Éjszakája 2011
ELTE IK Nyílt Nap 2012 01 26
Kooperatív Nap - 2012. február 15. szerda
CERN-i NA61/49 Kollaboráció workshop
Kooperatív nap - 2012. szeptember 19.
Kutatók Éjszakája 2012
Nyílt Nap 2012. november 22.
Nyílt Nap 2013 január 24.
Kooperatív Nap 2013. február 13.
EIT ICT Labs konferencia és mesterképzés tájékoztató
CEFP 2013
Lányok Napja az Informatikai Karon
Diplomaosztó 2013 július
Kooperatív nap - 2013. szeptember 12.
Kutatók Éjszakája 2013
Nyílt Nap - 2013. november 21.
Kooperatív nap - 2014. február 19.
Lányok Napja az ELTE Informatikai Karon
Neumann-nap 2014
Naptár
Elérhetőség
Hírek, közlemények
Szolgáltatások
Könyvtár
Jegyzetbolt
Orvosi rendelő
Fénymásolás
Sportolási lehetőségek
Computatorica
Minőségbiztosítás
Társadalmi tanács
Pályázatok, projektek

Bemutatkozás

Az 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított egyetem – a későbbi Eötvös Loránd Tudományegyetem – egyik legújabb kara az Informatikai Kar, amelyet a Magyar Köztársaság kormánya 2003. szeptember elsején hozott létre. Az új karok létrejöttével egyetemünkön jelenleg nyolc kar működik.

Az Informatikai Kar az Eötvös Loránd Tudományegyetem küldetésnyilatkozatával összhangban feladatának tekinti az informatikus szakember- és tanárképzést, valamint a térképész, és ezen belül a geoinformatikus-képzést. Az oktatás területén nagy kihívást jelent a kar számára az, hogy századunkban, illetve az ezt megelőző XX. század során az informatika, mint alkalmazott tudományterület hihetetlen gyors fejlődésnek indult. A munkaerőpiaci elvárások az informatikus szakemberekkel szemben igen nagyok a XXI. századi információs társadalom részéről. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mindig fogékony az előremutató változásokra. Ennek jó példája az Informatikai Kar létrehozása. Sokak szerint századunk az információs társadalom százada lesz. Kormányzati szinten évekkel ezelőtt megfogalmazódtak azok a prioritások – az információs infrastruktúra fejlesztése, az elektronikus tartalomszolgáltatás általánossá válása, az információs társadalom polgárainak képzése, a versenyképes gazdaság, a hatékony, szolgáltató közigazgatás, az emberközpontú társadalom –, amelyek mindegyike önmagában is az informatikai képzés korszerűsítését, fejlesztését igényli az oktatás minden szintjén.

Hazánk csatlakozásával az Európai Unióhoz – a bolognai folyamat részeként – a kar olyan új képzési modellt dolgoz ki, amelyben lehetőséget teremt az egyetemek közötti áthallgatásra, átjárásra nemcsak a hazai egyetemek, hanem az európai egyetemek esetében is. Új távlatot nyit előttünk ebből a szempontból is a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kari integrációja. A térképészet informatikai jellegét a térinformatika és a geoinformatika új technológiái erősítik. A magas szinten folytatott szakemberképzés mellett a társadalom részéről az elvárások a tanárképzéssel kapcsolatban is igen nagyok, mivel a tanárok a társadalmi méretű informatikai kultúra kialakításában stratégiai szereppel bírnak. Éppen ezért a tanárjelölteknek a legkorszerűbb pedagógiai ismeretek mellett magas szinten kell tudniuk használni az információs technológiai eszközöket, és szaktárgyuktól függetlenül ismerniük és használniuk kell a rohamosan integrálódó médiát, a digitális taneszközöket és a számítógéppel segített oktatás módszereit. Az új kar vezetésének egyik legfontosabb feladata az informatikai tanárképzés területén az élenjárást biztosító képzési formák és tartalmak kialakítását lehetővé tevő személyi és infrastrukturális háttér biztosítása.

Az Informatikai Kar több mint száz oktatója nyolc tanszék és a szakmódszertani csoport szervezeti keretében végzi magas színvonalú oktatói és tudományos munkáját. A Magyar Tudományos Akadémia különböző bizottságaiban több oktatónk tevékenykedik. Számos hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságaiban megtalálhatók munkatársaink. Az elmúlt öt évben közel 40 konferencia program- és szervezőbizottságában képviselték az ELTE-t munkatársaink, 20-nál több pályázatot nyertek el részben más intézményekkel közösen. Az Informatikai Karon végzett kutatómunkák egyik fontos célja a doktorandusz hallgatók munkájának hatékony támogatása. Ezért további olyan projektek indítását tervezzük, amelyek alkalmasak arra, hogy erősítsük a tanszéki, ill. kari csoportmunkát, és arra is, hogy a doktorandusz hallgatók számára a projekten belül részfeladatokat határozhassunk meg.

Az új Informatikai Kar munkatársai először mutatkoznak be Önöknek az Eötvös Loránd Tudományegyetem hagyományaihoz illeszkedő kari kiadványunkban abban a reményben, hogy hasznos ismereteket közvetítenek az olvasók számára.

Dr. Kozma László
dékán

2008.01.21. 
KarunkrólKarunkról

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE Informatikai Kar
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: (1) 372-2500
Fax: (1) 381-2140
E-mail: info@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás

Prezentációk - A webhelytartalom dinamikus nézetének megjelenítése weblapon  Prezentációk

A kijelző nem jeleníthető meg. A hiba elhárításához nyissa meg a kijelzőlapot egy, a Windows SharePoint Services szolgáltatással kompatibilis HTML-szerkesztővel, például a Microsoft Office SharePoint Designer programmal. Ha a probléma nem szűnik meg, kérje a webkiszolgáló rendszergazdájának segítségét.