ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Bemutatkozás
Küldetésnyilatkozat
Szervezet
Tanszékek
Kar vezetése
Dékáni hivatal
Tudásközpontok (Kutató központok)
Kollégiumok
Érdekképviseletek
Savaria Műszaki Intézet
Kari Digitális Könyvtár
Híreink
Könyvtár
Oktatás
Aktuális hírek
Tantervi hálók, Ekvivalenciatáblák, Egyéb táblázatok
Képzéseink
Kutatás, fejlesztés
Az ELTE házhoz megy!
Projekt beszámolók
Nemzetközi kapcsolatok
MSc képzések
Rendezvények, események
ELTE Informatikai Kar –Kari Fórum 2008
IK Gólyabál
Kutatók Éjszakája 2008
Neumann-nap 2009
TFP 2009 & CEFP 2009
Diplomaosztó 2009 július
Kutatók Éjszakája 2009
Formális eszközök az informatikában szeminárium
Second Workshop on Generative Technologies
Kooperatív Nap 2009
Kooperatív nap 2009 szeptember
ELTE IK Nyílt Nap-2008
Nyílt Nap 2009. november 19.
Tanévnyitó 2009 szeptember
Telekom Nap 2009. november 25.
Informatikai Kar Nyílt Napja
Kooperatív Nap 2010 február
Neumann Nap 2010
Kutatók Éjszakája 2010
ELTE IK Nyílt Nap - 2010. november 11.
Kooperatív Nap - 2010. szeptember 15.
RobotNap 2010
ELTE-SzTE-2010 Informatikus Találkozó
ELTE IK Nyílt Nap - 2011. január 26.
Kooperatív Nap - 2011. február 16.
Neumann Nap 2011
Diplomaosztó 2011 július
Kooperatív Nap - 2011. szeptember 14.
ELTE IK Nyílt Nap - 2011. november 10.
Kutatók Éjszakája 2011
ELTE IK Nyílt Nap 2012 01 26
Kooperatív Nap - 2012. február 15. szerda
CERN-i NA61/49 Kollaboráció workshop
Kooperatív nap - 2012. szeptember 19.
Kutatók Éjszakája 2012
Nyílt Nap 2012. november 22.
Nyílt Nap 2013 január 24.
Kooperatív Nap 2013. február 13.
EIT ICT Labs konferencia és mesterképzés tájékoztató
CEFP 2013
Lányok Napja az Informatikai Karon
Diplomaosztó 2013 július
Kooperatív nap - 2013. szeptember 12.
Kutatók Éjszakája 2013
Nyílt Nap - 2013. november 21.
Kooperatív nap - 2014. február 19.
Lányok Napja az ELTE Informatikai Karon
Neumann-nap 2014
Naptár
Elérhetőség
Hírek, közlemények
Szolgáltatások
Könyvtár
Jegyzetbolt
Orvosi rendelő
Fénymásolás
Sportolási lehetőségek
Computatorica
Minőségbiztosítás
Társadalmi tanács
Pályázatok, projektek

ELTE Informatikai Kar

Küldetésnyilatkozat

Az Informatikai Kar meghatározó alapfeladata olyan informatikus szakemberek képzése, akik erős matematikai, számítástudományi alapokra építve széles ismeretekkel rendelkeznek az információs technológiák belső, algoritmikus világában, képesek követni, korrekt és alkotó módon használni, fejleszteni az információs technológiák folyamatos fejlődésben lévő megoldásait. Ezen túlmenően speciális szakirányokban alkalmazási területek sajátos információtechnológiai rendszereinek, új működési modelljeinek oktatásával a kar hallgatói egy-egy szakterület informatikai rendszereinek szakértőivé válhatnak.

Az Informatikai Kar arra törekszik, hogy a képzési szintek és képzési formák minél teljesebb kínálatával, beleértve a tanárképzést, valamint a térképészet és geoinformatika oktatását is, a hazai informatikai felsőoktatásban elfoglalt vezető helyét megőrizze és versenyképességét nemzetközi szinten is folyamatosan fejlessze.

A tudományegyetemi kiválósági kritériumoknak való megfelelés jegyében a kar képzési szerkezetén belül kiemelt figyelmet fordít a mester- és doktori képzések magas színvonalának biztosítására.

Az Informatikai Kar célja, hogy magasan képzett elit kutató-fejlesztő szakemberekkel járuljon hozzá a hazai IKT szektor munkaerőigényének kielégítéséhez.

Az Informatikai Kar elkötelezett a legmagasabb szintű tudományos kiválóság biztosítása mellett, ugyanakkor kutatási tevékenysége szorosan kapcsolódik oktatási alapfeladataihoz. Az informatika erős technológiai összetevőjének megfelelő, élvonalbeli kutatás-fejlesztési irányokat művel, s ebben széles együttműködésre törekszik az információs technológiák fejlesztőivel, nagy felhasználóival. A fő kutatási irányok az Informatika Doktori Iskola programjainak megfelelően:

Információs rendszerek, numerikus és szimbolikus számítások, az informatika alapjai és módszertana. Ezt egészíti ki a geoinformatika és térképtudomány korszerű irányainak kutatása és doktori képzése.

Az Informatikai Kar képzési és kutatási feladatainak ellátásában együttműködik az ELTE karaival és szakterületeivel. Széles körű együttműködések kialakítására törekszik a társkarokkal, tudományos szervezetekkel, kutatóintézetekkel. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer keretében, oktató és hallgatócsere-programok, kutatási együttműködések, közös képzések működtetésében érdekelt.

Az Informatikai Kar célja, hogy ipari partnereivel stratégiai jellegű, hosszú távú együttműködéseket alakítson ki, a magyar és európai innovációs folyamatok aktív szereplője legyen.

A kar meg kívánja valósítani az oktatás, a kutatás és az innováció eredményes összekapcsolását és e szemléletmód elfogadását, illetve alkalmazását valamennyi munkatársától elvárja.

Az Informatikai Kar arra törekszik, hogy a kiegyensúlyozott, stabil működés feltételeit megteremtse, erőforrásaival megfelelően gazdálkodjon.

2015.01.05.