ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 

Farkas András (1966-2017) emlékére

51 éves korában elhunyt dr. Farkas András egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika Kar, Savaria Műszaki Intézet oktatója.

Farkas András 1966. május 1-én született Zalaegerszegen. A középiskola befejeztével Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Főiskola magyar nyelv és irodalom és ének-zene tanárszakján folytatta tanulmányait. A diploma megszerzése után Szombathelyen a Dózsa György Általános Iskolában kezdte el pedagógusi hivatását, majd 1996-tól a Simon István utcai Általános Iskolában tanítja a felnövekvő nemzedéket számítástechnikai ismeretekre. Közben Szombathelyen elvégzi a számítástechnika tanár szakot, majd 2000-ben a Pannon Egyetemen okleveles informatika szakos középiskolai tanárképzést végzi el, és ettől kezdve az informatika meghatározó jelentőségű terület lesz életében. 2010-ben doktori fokozatot szerzett.

2001-től tanársegédként, 2008-tól adjunktusként, 2011-től docensként dolgozott. A szakmai előrelépéseit elkötelezett hivatástudata és munkabírása alapozta meg. Ezt mutatja, hogy 2005-ben Rektori Dicséretet, 2010-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem kiváló oktatója kitüntetést vehette át.

Oktatói tevékenységében folyamatosan kereste és kutatta, majd kidolgozta azokat a módszereket, amelyekkel a változó ismeretekkel rendelkező hallgatóknak az elsajátítandó tananyagot át tudta adni. Kutatási tevékenységét is a tudásátadási lehetőségek módszereinek kidolgozása jelentette. Meghatározó eredményeket ért el az információs technológiák oktatásban való alkalmazása terén és a „blended learning” megvalósításban. Számos tudományos előadás, szakmai tanulmány, módszertani útmutató fűződik nevéhez.

Néhány év óta egy alattomos korral vívott küzdelmet. Ez idő alatt is ellátta hivatását, talán emberfeletti kitartással dolgozott. Sosem panaszkodott. Volt olyan időszak, mikor úgy nézett ki, hogy Ő jön ki győzedelmesen e korral szemben. Amikor a betegség kezdett elhatalmasodni, még akkor itt járt közöttünk, ellátta oktatói feladatait.

2017. július 7-én a gyilkos kór elragadta tőlünk. Emlékét megőrizzük.

 Kedves András!

Köszönjük munkádat, fáradságodat, küzdelmedet és tanításodat.

Isten veled, nyugodj békében!

Cikk dátuma: 2017.07.10. 
Lejárat dátuma: 2017.08.07.