ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Bemutatkozás
Küldetésnyilatkozat
Szervezet
Kari Digitális Könyvtár
Könyvtár
Oktatás
Kutatás, fejlesztés
Nemzetközi kapcsolatok
Rendezvények, események
Naptár
Elérhetőség
Hírek, közlemények
Szolgáltatások
Computatorica
Minőségbiztosítás
Társadalmi tanács
Pályázatok, projektek
 
Minőségpolitikai Nyilatkozat  

Az Informatikai Kar a Küldetésnyilatkozatában  lefektetett alapelveknek megfelelően törekszik arra, hogy

  • a hazai informatikai felsőoktatásban elfoglalt vezető helyét oktatási-kutatási tevékenysége kiemelkedő minőségének biztosításával megőrizze és tovább erősítse
  • az informatikai szektor magasan képzett munkaerő iránti igényét ipari kutatás-fejlesztési tevékenységekben jártas szakemberek kibocsátásával elégítse ki
  • szoros és hatékony kapcsolatrendszert építsen ki az oktatás, a kutatás és az innováció – a „tudásháromszög” három oldala között –, előmozdítva ezzel a nemzeti innovációs rendszerbe való bekapcsolódását és új együttműködési formák kialakítását

 A XXI. század tudásalapú társadalmában az informatika szerepe alap-és alkalmazott tudományként egyaránt megkerülhetetlen, a legkülönfélébb tudományterületek gondolkodásmódját, kérdésfelvetéseit, kutatási módszertanát befolyásoló tényező, miközben a mindennapi életet annak valamennyi hétköznapi vonatkozásában áthatja. A felhasználási területek sokfélesége, technológiai fejlődés egyre gyorsuló üteme, az ismeretek gyors elavulása különös rugalmasságot, alkalmazkodóképességet követel meg e hivatás művelőitől. Ezek a körülmények komoly kihívások elé állítják az informatikai felsőoktatást, mind a szakember kibocsátás mennyiségét, mind pedig minőségét illetően. A fenti megfontolások alapján az Informatikai Kar különös figyelmet szentel tevékenysége folyamatos, rendszerszerű felülvizsgálatának, kivívott magas presztízsének megőrzése és továbbfejlesztése céljából. Ez irányú tevékenységünk során az európai (Bergeni nyilatkozat, ENQA-European Standards and Guidelines) és magyar (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) ajánlások figyelembevételével járunk el. (http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/)

A 2000-es években sorra alakultak a magyar felsőoktatásban az informatikai karok, köztük 2003-ban az ELTE IK, amely az elmúlt több mint egy évtizedben működésének valamennyi területén határozottan körvonalazott, egyedi intézményi profilt alakított ki. Ez az intézményi arculat a legmagasabb minőségi kritériumoknak való megfelelés alapelvén nyugszik és táplálkozik egyfelől a csaknem 400 éves egyetemi hagyományainkból, illetve másfelől a csúcstechnológiai kutatás-fejlesztés iránti elkötelezettségünkből, valamint a nemzeti innovációs rendszer felsőoktatás irányában támasztott igényeiből. 

A Kar minőségbiztosítási tevékenységét a Minőségbiztosítási Bizottság koordinálja a Dékáni Titkárság részvételével.

A legfontosabb ipari partnereinket tömörítő Társadalmi Tanács minőségbiztosítási tevékenységünk egyik kulcsfontosságú szervezeteként rendszeres visszajelzést ad képzéseink minőségéről. A Társadalmi Tanács működtetésén túlmenően az Informatikai Kar egyéb szakmai, iparági szervezettekkel is szoros kapcsolatot ápol:

  • Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ),
  • Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ),
  • Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ)
 

 Dokumentumok

Mappa: ECCE- Engineering Observatory on Competence-based Curricula for Job EnhancementECCE- Engineering Observatory on Competence-based Curricula for Job Enhancement2014.12.01. 10:40
Mappa: KutatásokKutatások2014.12.01. 10:41
Mappa: Minőségbiztosítási Bizottság határozataiMinőségbiztosítási Bizottság határozatai2015.01.05. 12:51
9_Minőségbiztosítási_bizottság_ügyrend.pdf9_Minőségbiztosítási_bizottság_ügyrend75 KB2015.01.05. 12:54

A bizottság tagjai

Elnök:

Kozsik Tamás

Tagok:

Benczúr András

 

Gregorics Tibor

 

Járai Antal

 

Weisz Ferenc

Póttag:

Albert Gáspár