ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Könyvtár
Computatorica
Minőségbiztosítás
Társadalmi tanács
 
Minőségpolitikai Nyilatkozat  

Az Informatikai Kar a Küldetésnyilatkozatában  lefektetett alapelveknek megfelelően törekszik arra, hogy

  • a hazai informatikai felsőoktatásban elfoglalt vezető helyét oktatási-kutatási tevékenysége kiemelkedő minőségének biztosításával megőrizze és tovább erősítse
  • az informatikai szektor magasan képzett munkaerő iránti igényét ipari kutatás-fejlesztési tevékenységekben jártas szakemberek kibocsátásával elégítse ki
  • szoros és hatékony kapcsolatrendszert építsen ki az oktatás, a kutatás és az innováció – a „tudásháromszög” három oldala között –, előmozdítva ezzel a nemzeti innovációs rendszerbe való bekapcsolódását és új együttműködési formák kialakítását

 A XXI. század tudásalapú társadalmában az informatika szerepe alap-és alkalmazott tudományként egyaránt megkerülhetetlen, a legkülönfélébb tudományterületek gondolkodásmódját, kérdésfelvetéseit, kutatási módszertanát befolyásoló tényező, miközben a mindennapi életet annak valamennyi hétköznapi vonatkozásában áthatja. A felhasználási területek sokfélesége, technológiai fejlődés egyre gyorsuló üteme, az ismeretek gyors elavulása különös rugalmasságot, alkalmazkodóképességet követel meg e hivatás művelőitől. Ezek a körülmények komoly kihívások elé állítják az informatikai felsőoktatást, mind a szakember kibocsátás mennyiségét, mind pedig minőségét illetően. A fenti megfontolások alapján az Informatikai Kar különös figyelmet szentel tevékenysége folyamatos, rendszerszerű felülvizsgálatának, kivívott magas presztízsének megőrzése és továbbfejlesztése céljából. Ez irányú tevékenységünk során az európai (Bergeni nyilatkozat, ENQA-European Standards and Guidelines) és magyar (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) ajánlások figyelembevételével járunk el. (http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/)

A 2000-es években sorra alakultak a magyar felsőoktatásban az informatikai karok, köztük 2003-ban az ELTE IK, amely az elmúlt több mint egy évtizedben működésének valamennyi területén határozottan körvonalazott, egyedi intézményi profilt alakított ki. Ez az intézményi arculat a legmagasabb minőségi kritériumoknak való megfelelés alapelvén nyugszik és táplálkozik egyfelől a csaknem 400 éves egyetemi hagyományainkból, illetve másfelől a csúcstechnológiai kutatás-fejlesztés iránti elkötelezettségünkből, valamint a nemzeti innovációs rendszer felsőoktatás irányában támasztott igényeiből. 

A Kar minőségbiztosítási tevékenységét a Minőségbiztosítási Bizottság koordinálja a Dékáni Titkárság részvételével.

A legfontosabb ipari partnereinket tömörítő Társadalmi Tanács minőségbiztosítási tevékenységünk egyik kulcsfontosságú szervezeteként rendszeres visszajelzést ad képzéseink minőségéről. A Társadalmi Tanács működtetésén túlmenően az Informatikai Kar egyéb szakmai, iparági szervezettekkel is szoros kapcsolatot ápol:

  • Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ),
  • Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ),
  • Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ)
 

 Dokumentumok

Mappa: ECCE- Engineering Observatory on Competence-based Curricula for Job EnhancementECCE- Engineering Observatory on Competence-based Curricula for Job Enhancement2014.12.01. 10:40
Mappa: KutatásokKutatások2014.12.01. 10:41
Mappa: Minőségbiztosítási Bizottság határozataiMinőségbiztosítási Bizottság határozatai2015.01.05. 12:51
9_Minőségbiztosítási_bizottság_ügyrend.pdf9_Minőségbiztosítási_bizottság_ügyrend75 KB2015.01.05. 12:54

A bizottság tagjai

Elnök:

Kozsik Tamás

Tagok:

Benczúr András

 

Gregorics Tibor

 

Járai Antal

 

Weisz Ferenc

Póttag:

Albert Gáspár