ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Felsőfokú szakképzések
Programtervező Informatikus BSc képzés
Programtervező Informatikus MSc képzés
Informatika tanári MSc képzés
Dokumentumtár
Térképész MSc képzés
Esti képzés
Kooperatív képzés
Informatika Doktori Iskola
Informatikai képzések az ELTE nem informatikus hallgatóinak

Informatika tanári mesterszak

Az informatika tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei a szak szerkezetét a következőképp határozzák meg:

Iskolai tanítási gyakorlat informatikából (3 – 5 kredit):

A NAT, a kerettantervek és az érettségi követelmények által rögzített informatika ismeretanyag tanítása, informatikai készségek és képességek fejlesztésének az iskolai oktatásban történő megvalósítása.

Szabadon választható kreditek száma az informatika szakterületen belül: 2-4 kredit.

Informatika szakmódszertan (6 – 9 kredit):

Informatikai fogalmak, eszközök, módszerek tanításának alapkérdései. A problémamegoldás módszertana. A NAT, a kerettanterv informatika területe, érettségi követelmények. Informatikai alapismeretek (hardver, szoftver), dokumentumkészítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció és grafika, algoritmizálás és programozási nyelvek, programozási eszközök, információs társadalom, információs hálózati szolgáltatások témakörök tanításának fő kérdései, módszerei, eszközei.

Informatikai szakmai ismeretkörök:

Az informatikai alkalmazások felhasználási módszertana, fő komponensei, fogalomrendszere, informatikai technológiák, az oktatás megalapozását biztosító ismeretkörök az alábbi területeken:

 • Informatika és társadalom (2 – 4 kredit):
  Az informatika fejlődéstörténete. Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban. Adatbiztonság, személyes adatok védelme. Jogi, etikai, pszichológiai és szociológiai vonatkozások.
 • Informatikai alkalmazások (6 – 20 kredit):
  Dokumentumkészítés. Prezentációtervezés és kivitelezés. Médiainformatika. Grafikai alkalmazások. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés. Alkalmazói versenyfeladatok megoldása.
 • Algoritmizálás és programozási nyelvek (4 – 15 kredit):
  Algoritmikus problémamegoldás módszerei. A közoktatásban használt programozási nyelvek. Programfejlesztői környezetek. Programozási versenyfeladatok megoldása.
 • Információs technológiák (4 – 15 kredit):
  Infokommunikáció: információs technológiák szerepe a kommunikációban. Informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások, információs technológiák alapjainak ismerete, használata. Oktatóprogramok, e-learning.

A szakra különböző felkészültségű, az informatika egyes témaköreit más mélységben, más összetételben tanult hallgatók fognak jelentkezni.

A belépési feltételek miatt a szakot sok változatban alakítottuk ki, de a gazdaságossági szempontok miatt 30 kredites kötelező blokkra, továbbá három 10 kredites blokkra osztottuk. A kötelező blokkon kívül a belépési ágak szerint írunk elő 1, 2 vagy 3 további 10 kredites blokkot. Mivel a sok belépési lehetőség többféle tanulmányi időt tesz lehetővé, ezért mindegyikhez külön ütemezésű ajánlott tantervi háló készült.

A. Informatika első tanári szakképzettség – TTK-s második tanári szakképzettség: 30 kredit

B. Informatikus mesterszak utáni vagy vele párhuzamos első tanári szakképzettség: 30 kredit
B = A, csak rövidebb képzési időre

C. Informatika első tanári szakképzettség – BTK-s minor szak: 40 kredit
C = A + 10 kredit szabadon választható

D. Informatika második tanári szakképzettség – BTK-s első tanári szakképzettség. 40 kredit
D = A + 10 kredit előírt tárgyak

E. Informatika második tanári szakképzettség – TTK-s első tanári szakképzettség. 50 kredit
E = A + 10 kredit szabadon választható + 10 kredit előírt tárgyak, azaz E = C unio D

F. Tanári mesterszak vagy egyetemi tanárszak után: 40 kredit
F = D, kell még informatikatanári minor szakterületi modul, rövidebb képzési idő

G. Számítástechnika tanárszak után: 60 kredit
G = E + 10 kredit BSc T szakirányos tárgy, rövidebb képzési idő

H. Főiskolai tanárszak után: 60 kredit
H = E + 10 kredit BSc T szakirányos tárgy, kell még informatikatanári minor szakterületi modul, rövidebb képzési idő

A dokumentum részletesebb változata megtalálható a dokumentumtárban.

A bölcsész szakpárosításra vonatkozó információk itt megtalálhatóak.

2008.03.26. 
KarunkrólKarunkról

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE Informatikai Kar
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: (1) 372-2500
Fax: (1) 381-2140
E-mail: info@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás

Prezentációk - A webhelytartalom dinamikus nézetének megjelenítése weblapon  Prezentációk