ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 

Informatika tanári mesterszak

Az informatika tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei a szak szerkezetét a következőképp határozzák meg:

Iskolai tanítási gyakorlat informatikából (3 – 5 kredit):

A NAT, a kerettantervek és az érettségi követelmények által rögzített informatika ismeretanyag tanítása, informatikai készségek és képességek fejlesztésének az iskolai oktatásban történő megvalósítása.

Szabadon választható kreditek száma az informatika szakterületen belül: 2-4 kredit.

Informatika szakmódszertan (6 – 9 kredit):

Informatikai fogalmak, eszközök, módszerek tanításának alapkérdései. A problémamegoldás módszertana. A NAT, a kerettanterv informatika területe, érettségi követelmények. Informatikai alapismeretek (hardver, szoftver), dokumentumkészítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció és grafika, algoritmizálás és programozási nyelvek, programozási eszközök, információs társadalom, információs hálózati szolgáltatások témakörök tanításának fő kérdései, módszerei, eszközei.

Informatikai szakmai ismeretkörök:

Az informatikai alkalmazások felhasználási módszertana, fő komponensei, fogalomrendszere, informatikai technológiák, az oktatás megalapozását biztosító ismeretkörök az alábbi területeken:

 • Informatika és társadalom (2 – 4 kredit):
  Az informatika fejlődéstörténete. Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban. Adatbiztonság, személyes adatok védelme. Jogi, etikai, pszichológiai és szociológiai vonatkozások.
 • Informatikai alkalmazások (6 – 20 kredit):
  Dokumentumkészítés. Prezentációtervezés és kivitelezés. Médiainformatika. Grafikai alkalmazások. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés. Alkalmazói versenyfeladatok megoldása.
 • Algoritmizálás és programozási nyelvek (4 – 15 kredit):
  Algoritmikus problémamegoldás módszerei. A közoktatásban használt programozási nyelvek. Programfejlesztői környezetek. Programozási versenyfeladatok megoldása.
 • Információs technológiák (4 – 15 kredit):
  Infokommunikáció: információs technológiák szerepe a kommunikációban. Informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások, információs technológiák alapjainak ismerete, használata. Oktatóprogramok, e-learning.

A szakra különböző felkészültségű, az informatika egyes témaköreit más mélységben, más összetételben tanult hallgatók fognak jelentkezni.

A belépési feltételek miatt a szakot sok változatban alakítottuk ki, de a gazdaságossági szempontok miatt 30 kredites kötelező blokkra, továbbá három 10 kredites blokkra osztottuk. A kötelező blokkon kívül a belépési ágak szerint írunk elő 1, 2 vagy 3 további 10 kredites blokkot. Mivel a sok belépési lehetőség többféle tanulmányi időt tesz lehetővé, ezért mindegyikhez külön ütemezésű ajánlott tantervi háló készült.

A. Informatika első tanári szakképzettség – TTK-s második tanári szakképzettség: 30 kredit

B. Informatikus mesterszak utáni vagy vele párhuzamos első tanári szakképzettség: 30 kredit
B = A, csak rövidebb képzési időre

C. Informatika első tanári szakképzettség – BTK-s minor szak: 40 kredit
C = A + 10 kredit szabadon választható

D. Informatika második tanári szakképzettség – BTK-s első tanári szakképzettség. 40 kredit
D = A + 10 kredit előírt tárgyak

E. Informatika második tanári szakképzettség – TTK-s első tanári szakképzettség. 50 kredit
E = A + 10 kredit szabadon választható + 10 kredit előírt tárgyak, azaz E = C unio D

F. Tanári mesterszak vagy egyetemi tanárszak után: 40 kredit
F = D, kell még informatikatanári minor szakterületi modul, rövidebb képzési idő

G. Számítástechnika tanárszak után: 60 kredit
G = E + 10 kredit BSc T szakirányos tárgy, rövidebb képzési idő

H. Főiskolai tanárszak után: 60 kredit
H = E + 10 kredit BSc T szakirányos tárgy, kell még informatikatanári minor szakterületi modul, rövidebb képzési idő

A dokumentum részletesebb változata megtalálható a dokumentumtárban.

A bölcsész szakpárosításra vonatkozó információk itt megtalálhatóak.

2008.03.26. 
KarunkrólKarunkról

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE Informatikai Kar
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: (1) 372-2500
Fax: (1) 381-2140
E-mail: info@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás

Prezentációk - A webhelytartalom dinamikus nézetének megjelenítése weblapon  Prezentációk

A kijelző nem jeleníthető meg. A hiba elhárításához nyissa meg a kijelzőlapot egy, a Windows SharePoint Services szolgáltatással kompatibilis HTML-szerkesztővel, például a Microsoft Office SharePoint Designer programmal. Ha a probléma nem szűnik meg, kérje a webkiszolgáló rendszergazdájának segítségét.