ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Felsőfokú szakképzések
Programtervező Informatikus BSc képzés
Programtervező Informatikus MSc képzés
Informatika tanári MSc képzés
Térképész MSc képzés
Esti képzés
Kooperatív képzés
Képzés menetrendje
Nyomtatványok
Kooperatív képzési helyek
Kooperatív Nap 2008 képes összefoglaló
Informatika Doktori Iskola
Informatikai képzések az ELTE nem informatikus hallgatóinak

Kooperatív képzés általános leírása

Speciális képzési forma

Az ELTE Informatikai Kar programtervező matematikus szak "második lépcsőjének" sáv-választékát bővíti illetve a programtervező informatikus MSc szakon egy választható blokknak felel meg a kooperatív képzés, amelyet a 2004/2005-ös tanév II. félévében indult először.

A kooperatív képzés sajátos, kreditet adó képzési forma, amely különbözik a programtervező képzésben megszokott sávoktól. A jelentkezés és a rangsorolás speciális módon, nem a Neptun-ban, hanem a kivételes tanulmányi rend keretei között történik.

Programtervező informatikus BSc szakon: a kooperatív képzés a szak 180 kredites tanulmányi követelményén túli kreditkeret  terhére
(10%, 18 kredit) vehető fel.
Programtervező informatikus MSC szakon: a kooperatív képzés a szakirány választható moduljaként ismertethető el. (Aki a BSc szakján már vett részt kooperatív képzésben, MSc szakján a kreditátviteli szabályok szerint kérheti annak beszámítását  vagy lehetősége van arra is, hogy eltérő munkatervvel megismételje.)

A képzés gondozója:

Dr. Krebsz Anna (oktatási dékánhelyettes)

Képzési cél:

A kooperatív képzés célja az, hogy a képzést felvevő hallgatók élet-közeli helyzetben ismerkedjenek meg az informatikusi szakma gyakorlati oldalával. A hallgatók a külső képzési helyeken tapasztalt szakemberek irányításával valós, komplex feladatok megoldásában vesznek részt, lehetőség szerint csoportmunkában.
A hallgatók egy-egy informatikai cég életébe illeszkedve találkoznak a szakma gyakorlati oldalának azon jelenségeivel, folyamataival, amelyeket az egyetem falain belül nem, vagy csak modell helyzetben ismertek meg (csoportmunkában való együttműködés szakmai és emberi oldalról, speciális fejlesztő környezetek, szabályzatok, menedzsment-kérdések, technológiák, minőségbiztosítás, határidők stb.).

Hangsúlyozni kell, hogy a kooperatív képzés - ahogyan a neve is utal rá - a tanulmányok szerves részét képezi (még burkolt módon sem célja a munkaerő-közvetítés).

A jelentkezés feltétele:

Programtervező informatikus BSc szakon: 4 sikeresen lezárt félév és legalább 110 kredit megszerzése*.
  
* A 110 kredit teljesítése csupán szükséges (nem elégséges) feltétele az engedélynek. Ha legfeljebb 10 kredit hiányzik az abszolutóriumig, akkor kaphatja meg a hallgató az engedélyt.
Programtervező informatikus MSC szakon: 1 sikeresen lezárt félév és a szak felvételhez előírt BSc szintű szakmai kreditek pótlólagos teljesítése (akinek nem volt meg a szükséges mennyiség).

A jelentkezés módja:

A képzésre a jelentkezés kivételes tanulmányi rend egyidejű kérelmezése mellett lehetséges, ami lehetővé teszi azt, hogy tárgyfelvétel ne a Neptun keretein belül történjen. A jelentkezők rangsorolása és a felvételről történő döntés az adott céggel egyeztetve, az általános munkaerő-piaci gyakorlathoz hasonló módon történik. Sikeres felvétel esetén a kurzus-felvétel a Neptun-ban regisztrálásra kerül.

A jelentkezés módját és részletes feltételeit, valamint a szükséges adatszolgáltatás leírását külön tájékoztató tartalmazza.

Kreditérték:

A kooperatív képzés kreditértéke megegyezik a sávok illetve a blokkok kreditértékével, ami jelenleg 16 kredit.

A hallgató ösztöndíja:

A kooperatív képzés ideje alatt a hallgató - az ELTE alapítványán keresztül - ösztöndíjban részesül. Ennek mértéke arányos a heti munkanapok számával, de egyébként egységes.

A hallgató tanulmányi ösztöndíja:

A térítési és juttatási szabályzat szerint egy hallgató több ösztöndíjat is kaphat egyszerre, azonban nem lenne helyes ugyanazt a teljesítményt több helyen is elszámolni. A kooperatív képzés 16 kreditjéből összesen 4 kreditet lehet beszámítani a tanulmányi ösztöndíjra jogosító kreditek közé.

Helye az MSc képzésben:

Annak a hallgatónak, aki sikeresen vesz részt a kooperatív képzésben, további három blokkot kell végeznie a programtervező informatikus MSc szak követelményeinek teljesítéséhez.

Képzési hely:

A képzési helyek olyan informatikai vállalatok, intézmények, amelyek az Informatikai Karral ennek a képzési feladatnak az elvégzésére és finanszírozására megállapodtak. A képzés kivételesen teljesíthető az ELTE-n belül is, azzal a feltétellel, hogy a feladat megoldása jelentős mértékű gyakorlati informatikai tevékenységet igényel.
A hallgatónak lehetősége van arra, hogy saját maga "hozza" a céget, mint a kooperatív képzése helyét. Ezt javaslatnak fogva fel, a céggel történő megállapodásra természetesen ekkor is szükség van.

Időtartama:

A kooperatív képzés egy félévben, 4 - 6 hónap (minimum 18 hét) időtartamban, heti 3 vagy 4 (ritka, indokolt esetben 5) munkanapon végezhető el. A heti 3 napos munkával a 16 kredit már teljesíthető, az ennél nagyobb munkaidő az ösztöndíj összegét növeli.

A kooperatív képzés bármikor felvehető és elkezdhető, de célszerű, ha egy szemeszter időhatárain belül helyezkedik el. Ha a képzés legfeljebb 2 héttel később fejeződik be, mint az adott félév vizsgaidőszaka, akkor a teljesítés még abba a félévbe számítható be, egyébként csak a következőben lehet figyelembe venni. Ennek megfelelően, a legkésőbbi kezdés a 15 hetes szemeszter 6. hete. A későbbi kezdés miatt szükség lehet a szemeszter elején felvett bizonyos tárgyak törlésére; ezt utoljára a félév 6. hetében lehet kérelmezni.

Értékelés:

A kooperatív képzés teljesítésének az értékelése a szokásos ötfokozatú skálán történik. A hallgató érdemjegyére munkahelyi témavezető tesz javaslatot. A képzés végén a hallgatótól rövid szakmai jelentést, a képzési hely részéről pedig tömör értékelő véleményt várunk.

 

Dr. Krebsz Anna
oktatási dékánhelyettes 

 
KarunkrólKarunkról

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE Informatikai Kar
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: (1) 372-2500
Fax: (1) 381-2140
E-mail: info@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás

Prezentációk - A webhelytartalom dinamikus nézetének megjelenítése weblapon  Prezentációk

A kijelző nem jeleníthető meg. A hiba elhárításához nyissa meg a kijelzőlapot egy, a Windows SharePoint Services szolgáltatással kompatibilis HTML-szerkesztővel, például a Microsoft Office SharePoint Designer programmal. Ha a probléma nem szűnik meg, kérje a webkiszolgáló rendszergazdájának segítségét.