ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Felsőfokú szakképzések
Programtervező Informatikus BSc képzés
Programtervező Informatikus MSc képzés
Informatika tanári MSc képzés
Térképész MSc képzés
Esti képzés
Kooperatív képzés
Informatika Doktori Iskola
Informatikai képzések az ELTE nem informatikus hallgatóinak
Választható kiegészítő informatika képzés ELTE hallgatóknak
Számítógépes gondolkodás
 
 

Számítógépes gondolkodás (tanárszakos hallgatóknak)

Célkitűzés

A tárgy bevezetés a számítógépes gondolkodásba (Computational Thinking). Azon tudáselemeket tartalmazza, amelyekre minden egyetemi végzettségű szakembernek szüksége van ahhoz, hogy értse a digitális világ működését, el tudja képzelni az információs társadalom felszíne mögötti történéseket. Ilyen értelemben a számítógépes gondolkodás alapjainak elsajátítása ma már az általános műveltség része. Hamarosan eljön azonban az az idő, amikor minden szakmában nélkülözhetetlenné válik az irodai alkalmazások ismeretén túlmenő informatikai tudás, az alapvető programozási ismeretek, illetve a profi informatikusokkal való együttműködés képessége.

A kurzus hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy a minket egyre nagyobb számban körbevevő okos eszközökben rejlő lehetőségeket maximálisan ki tudják használni. Megszerzik azokat az alapvető programozási ismereteket, melyek segítségével szakmai problémákat oldhatnak meg. Foglalkozunk az ehhez szükséges absztrakcióval, algoritmizálással és adatmodellezéssel, problémák megoldásával, az elkészült megoldások elemzésével. A megszerzett ismeretanyag jó alapot kínál bármilyen informatikai továbbképzéshez.

Kiknek ajánljuk?

Napjainkban a digitális technológiák használata egyre nagyobb teret nyer már az általános- és középfokú oktatásban is. A legmodernebb eszközök nemcsak hatékonyabbá teszik a tanulást, hanem kedvet is csinálnak hozzá, hiszen egy élménygazdag környezetet kínálnak a diákok számára. A digitális eszközök lehetőséget nyújtanak továbbá számos együttműködési, kommunikációs, prezentációs kompetencia fejlesztésére, melyek ma már a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon nélkülözhetetlenek.  Ajánljuk a kurzust azoknak a leendő tanároknak is, akik nem szeretnének diákjaik mögött lemaradni a digitális technológiák használata terén. Ajánljuk továbbá mindenkinek, aki valamilyen témában kutatásokat folytat és nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére. A kurzus fejleszti a kreatív problémamegoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének, értelmezésének képességét.

Szükséges-e speciális matematikai vagy informatikai tudás a kurzus elvégzéséhez?

Nem szükséges. Nem befolyásolja a kurzus elvégzését, ha esetleg nem pontosan emlékszel már a gimnáziumi matekórákon tanultakra, esetleg nem tanultál a középiskolában informatikát.

Tematika

A számítógépes problémamegoldás lépései, számítógéppel megoldható problémák.

Problématípusok, problémák formalizálása, megoldásaik algoritmizálása. Mintázatok felfedezése. Problémamegoldó gondolkodás Pólyai alapokon. Problémák részekre bontása – probléma megoldási stratégiák.

Automatizálás – algoritmusok megvalósítása számítógépen. Egy egyszerű programozási nyelv (pl. Python) alkalmazása.

Modellezés és szimuláció.

Algoritmikus gondolkodás: algoritmusok megértése, végrehajtása, helyességének és alkalmazhatóságának belátása, tervezése és megvalósítása mások számára. Algoritmusok elemzése és átalakítása. Bonyolultság, kiszámíthatóság.

A számítógép, mint automata működési elve.

Adatmodellezés, adatok elemzése, strukturálása, reprezentálása, az adatfeldolgozás eszközei, adatokra épülő funkcionális kiszámítási modell.

Információkeresés adatbázisokban, információfeldolgozás, információmegjelenítés.

Tantárgyi problémák megoldása.

Óraszám

Heti 1 óra előadás, 2 óra gyakorlat, 1 óra konzultáció

Folyamatos, összevont értékelés

Háttér

Google Course: Computational Thinking for Educators (https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com, https://www.google.com/edu/resources/programs/exploring-computational-thinking/).

Computer Science Teachers Association: Computational Thinking Task Force http://csta.acm.org/Curriculum/sub/CurrFiles/472.11CTTeacherResources_2ed-SP-vF.pdf

Jelentkezés

 

A kurzus felvételét a hallgató saját karának Tanulmányi Hivatalán kell intézni.

Bővebb információ: Dr. Zsakó László, egyetemi docens, IK, zsako@ludens.elte.hu