ELTE IK fejléc
Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Könyvtár
Computatorica
Pályázatok, projektek
 

Pályázataink, projektjeink

 

   

 

Projekt címe: Az ELTE ÁJK és az IK hallgatóinak részvétele a XXXIII. OTDK-n

A pályázati program célja az volt, hogy az az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának és Informatikai Kar diákjai számára támogatást nyújtson a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában, Társadalomtudományi Szekciójában, Informatika Tudományi Szekciójában valamint Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójában való részvételhez.  A pályázati program megvalósítására 1 050 000 Ft-os támogatási összeg állt rendelkezésre.

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián kiválóan szerepeltek az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem hallgatói, mivel sikerült elérni az alábbi eredményeket összesítve az egyes szekciókat: 13 db 1. helyezést, 6 db 2. helyezést, 6 db 3. helyezést valamint 12 db különdíjas helyet.

Szekciónkénti nevezések és témák

Projekt címe: Tehetséggondozó programok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

A magas színvonalú tehetséggondozás és a hallgatói kiválóság támogatása érdekében a benyújtott pályázat keretében három tudományos workshop (változó társadalmi kihívások, pedagógushallgatók műhelytalálkozója, horvát-magyar ókortörténeti workshop), három előadássorozat (ÉlőAdás, Szentgyörgyi előadássorozat, Módszertani Mesék - szakmódszertani műhely), két, felsőoktatási hallgatók számára szervezett bentlakásos szaktábor (régészeti szaktábor, empirikus kutatási módszerek szaktábor), illetve középiskolás diákok számára egy informatikai tehetséggondozó szakkörsorozat, illetve egy kémiai tárgyú előadássorozat (Alkímia Ma) került megvalósításra. Ez utóbbiak a 2016-ban indult ELTE Galaxis komplex tehetséggondozási program keretében kívánják megszólítani a tehetséges középiskolásokat és orientálni őket az egyetem irányába, megismertetni velük ezt a tehetségük kibontakoztatását biztosítani képes szellemi közeget.

A társadalmi kihívások workshop programja során alkalom nyílt a tehetségesek azonosítására, szakmai/szociális kapcsolataik bővítésére, így motivációjuk elmélyítésére is, valamint kutatói és prezentációs készségeik fejlesztésére.

A pedagógushallgatók műhelytalálkozója segítségével az alsóbb éves hallgatók számára időben be lehet mutatni a tudományos kutatómunkát, annak előnyeit. A program három fő részből állt. A szervezés időszakában az egyes szekciók tematikája került kialakításra, a hozzájuk kapcsolódó hallgatói kutatások irányainak megfelelően. Ezt követte a workshop lebonyolítása. A harmadik periódusban a szekciók munkája alapján poszterek készültek, melyek kifüggesztésre kerültek a Kar épületében, tartósan ismertetve a hallgatói kutatásokat.

Az ókortörténeti workshop haszna három területen jelentkezik: egyrészt a PhD hallgatók bemutatják és megvitatják tanári vezetéssel disszertációjuk, kutatásuk tárgyát, másrészt nemzetközi tapasztalatot szereznek, ami további szakmai fejlődésüknek igen fontos tényezője lehet. A harmadik haszon egy nemzetközi tanulmánykötetben megjelenő peer rewieved publikáció, ami a sikeres doktori eljáráshoz nagy segítséget jelent.

A Módszertani Mesék műhelysorozat megszervezését az indokolta, hogy a magyar oktatási rendszer részvevői általában nincsenek tisztában a módszertan fontosságával. A 12 alkalommal megrendezett műhelymunka során a cél ennek megváltoztatása.

A kémiai előadássorozat pedig képes a fiatal tehetségek azonosítására és a természettudományos pálya népszerűsítésére. A tanév során 13, egyenként 60 perces előadást szerveztünk; az előadók különböző kutatási témák elismert művelői. Az előadásokat kb. 30 perces kísérleti bemutató követte, amelyet jellemzően az ELTE Kémiai Intézetének valamely felkért oktatója tartott. A pályázati program megvalósítására 2 000 000 Ft-os támogatási összeg állt rendelkezésre.

A pályázati program során megvalósult szakmai tevékenységek tételes felsorolása:

  • Kutatási Szaktábor Hajdúhadházon - 2016. július 27-augusztus 3.
  • Élő adás - előadások a biológia világából - 2016. szeptember 21. – 2017. május 10.
  • Alkímia Ma előadássorozat nem csak középiskolások számára - 2016. szeptember – 2017. április
  • Second Croatian–Hungarian PhD Conference on Archaeology and Ancient History - 2016. november 10-11.
  • Országos tehetséggondozó szakkör programozásból - 2016. november 18. - 2017. február 24.
  • Szent-Györgyi Albert előadássorozat 2016.12.17. – 2017.03.08.
  • Módszertani mesék: Tanárnak lenni tudomány? 2016.09.28. – 2017.05.04.
  • Változó társadalmi kihívások, változó interkulturlitás – átalakuló paradigmák az interkulturalitás kutatásában és gyakorlatában - 2017. március 31.
  • Experimental archaeology: theory and practice - 2017. április 10-14.

 Projekt címe: Sapientia-ECN 2016 Programing Contents

A nemzetközi verseny célja, hogy lehetőséget teremtsen az informatika szakos egyetemi hallgatók számára a Kárpát-medencei térség más országai informatikusaival, a határon túli magyarokkal való erőfelmérésre valamint kapcsolatrendszer kialakítására, elősegítve ezzel az egyetem elvégzése utáni hasznos munkakapcsolatok létesítését. A Kárpát-medencei magyar egyetemistáknak kiírt programozási versenyen az ELTE-s csapat a legjobb magyar csapatként végzett, megoldott feladatok számában a 2. helyezettel azonos eredménnyel. A nemzetközi versenyen a 26. csapat közül sikerült elérnie a hallgatóknak a 4. helyezést.  A pályázati program 111 644 Ft támogatási összeg segítségével valósult meg.

A megvalósult nemzetközi verseny időpontja és helye: 2017.05.13, Marosvásárhely

Projekt címe:  ACM International Collegiate Programming Contest (ICPC)

Az ACM (Association for Computing Machinery) az egyik legrangosabb és legnagyobb informatikai társaság, amely 1977 óta évente meghirdeti nemzetközi programozási versenyét. A verseny során 3 fős csapatoknak kell néhány angol nyelven megfogalmazott feladatot megoldani. A verseny olyannyira népszerű és világszerte elismert a programozó hallgatók körében, hogy az előző évben több mint 80 ország közel 2000 egyeteméről jelentkeztek csapatok, hogy több lépcsőn keresztül eljuthassanak a döntőbe. A nemzetközi versenyen résztvevő hallgatók az intenzív feladatmegoldások során nemcsak szakmai készségeiket fejleszthették, hanem a csapatmunka területén is fontos tapasztalatokat szerezhettek . Legjobb csapatunk szereplése során 1 feladatra volt csak a világdöntőbe jutástól. A 67. csapat közül az alábbi helyezésekkel zártak versenyzőink: 23.,36.,53. hely. A pályázati program 466 890 Ft támogatási összeg segítségével valósult meg.

A megvalósult nemzetközi verseny időpontja és helye: 2016.11.18-2016.11.20, Horvátország, Zágráb

 Projekt címe:  11th Open International Student Olympiad in Computer Programming KPI-OPEN 2016

A megrendezett verseny célja, hogy lehetőséget teremtsen az informatika szakos egyetemi hallgatók számára a közép-kelet-európai térség más országainak informatikusaival való erőfelmérésre valamint lehetőséget nyújtson személyes kapcsolatrendszer kialakítására, elősegítve ezzel az egyetem elvégzése utáni hasznos munkakapcsolatok létesítését. Az ELTE-t képviselő csapatnak a 107 csapat közül a 22. helyezést sikerült elérni. A nagyon erős mezőnyben, ezáltal az ELTE-s csapat a legjobb magyar eredményt érte el a versenyen. A pályázati program 355 868 Ft támogatási összeg segítségével valósult meg.

A megvalósult nemzetközi verseny időpontja és helye: 2016.07.04-2016.07.09, Ukrajna, Kijev

 

 

2017.08.09.