ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Kari doktori támogatások rendszere

 

1. Ösztöndíj doktori iskolába felvételt nyert hallgatóknak

Pályázhatnak:
 

 • állami ösztöndíjban nem részesülő doktorandusz (Informatikai Doktori Iskola, illetve térképész alprogram), akinek
  • a témavezetője az IK főállású oktatója,
  • beiratkozott az adott szemeszterre,
  • sehol nincsen munkaviszonyban (max. 50%-os foglalkoztatás lehetséges).
    
A korábban nem halasztó hallgatók az elbírálásnál előnyben részesülnek.

Juttatás:
 

 • az állami ösztöndíjjal megegyező összegű és időtartamú kari ösztöndíj
 • az ösztöndíj egyszerre egy szemeszternyi időszakra (6 hónap) nyerhető el (szeptember-február, illetve március-augusztus) és a tanulmányok időtartamára folyamatosan - szemeszterenként - meghosszabbítható a témavezető ajánlásával, de 6 szemeszternél hosszabb időre nem nyerhető el;
 • külföldi részképzés esetén az ösztöndíj folyósítása szünetel, az 1 hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást az ösztöndíjas előre köteles a témavezetőjének, illetve az IK TNKCs-nek bejelenteni.

Elvárás:

 • a doktori iskolai tanulmányok végzése, haladás a kutatási tervnek megfelelően a témavezető irányításával,
 • heti 4 órányi oktatási feladat térítésmentes ellátása az IK-n. Ennél nagyobb oktatási feladat esetén a rendeleteknek megfelelően térítés jár a doktoranduszoknak.
 • A doktorandusz hallgató nem vállalhat főállást és mellékállása is legfeljebb 50%-os mértékű lehet).

Kiírás: minden év július 15-én és január 15-én.
Beadási határidő: minden év szeptember 10, illetve február 10 körül (a beiratkozási hetet követő hétfő).
Döntés: a beadást követő 1 héten belül, az érintetteket e-mailben, a nyerteseket levélben is értesítjük.


2. Predoktori állás

Pályázhat:

 • korábban állami ösztöndíjas doktorandusz, aki
  • a doktori szabályzat által meghatározott elévülési időnél nem régebben szerezte meg az abszolutóriumot az Informatikai Doktori Iskolában, illetve a térképész alprogramban, de a doktori cselekményt még nem indította el;
  • sehol nincsen munkaviszonyban (max. 50%-os foglalkoztatás lehetséges)
    

Juttatás:

 • tanszéki mérnöki státusznak megfelelő főállású alkalmazás 5 hónapos időtartamra. Az alkalmazás kezdete: szeptember 1., illetve február 1.
 • A predoktori állás indokolt esetben egy újabb pályázattal egy alkalommal további 5 hónapos ciklussal meghosszabbítható.

Elvárás:

 • fél éven belül elkészíti és benyújtja doktori dolgozatát, s ezzel egyidejűleg megindítja doktori cselekményét;
 • főállású munkaviszonyt létesít az ELTE Informatikai Karával és 6 óra oktatási feladatot végez a karon;
 • részt vesz a kar szakmai-tudományos közéletében.

Kiírás: minden év május 1-én és december 1-én.
Beadási határidő: minden év június 15., illetve január 15.
Döntés: a beadási határidőtől számított 8-10 napon belül.

A pályázatokat az ELTE Informatikai Kara és a Doktori Iskola oktatóiból és kutatóiból álló bizottság bírálja el. Az elbírálásnál az új pályázókat előnyben részesítjük a hosszabbítást kérőkkel szemben.
A pályázathoz mellékelni kell részletes szakmai önéletrajzot, publikációs listát és egy szakmai munkatervet. Ha a pályázó jelenlegi predoktori ösztöndíjának meghosszabbítását kéri, akkor az előző időszak részletes beszámolóját is mellékelni kell a pályázathoz.

 
ELTE IK logoTNKCS

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK,
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500/8199
Fax: 381-2236, 372-2500/8136
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás