ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Dékáni titkárság
Tanulmányi Hivatal
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
Informatika Doktori Iskola
Kari doktori támogatások rendszere
Erasmus
Erasmus Mundus - TEAM
CEEPUS
Egyéb ösztöndíjak
Kari tudományos díj
Habilitáció
Vendégelőadások
Nyári Iskolák
Gazdasági csoport
PR
Kari doktori támogatások rendszere

 

1. Ösztöndíj doktori iskolába felvételt nyert hallgatóknak

Pályázhatnak:
 

 • állami ösztöndíjban nem részesülő doktorandusz (Informatikai Doktori Iskola, illetve térképész alprogram), akinek
  • a témavezetője az IK főállású oktatója,
  • beiratkozott az adott szemeszterre,
  • sehol nincsen munkaviszonyban (max. 50%-os foglalkoztatás lehetséges).
    
A korábban nem halasztó hallgatók az elbírálásnál előnyben részesülnek.

Juttatás:
 

 • az állami ösztöndíjjal megegyező összegű és időtartamú kari ösztöndíj
 • az ösztöndíj egyszerre egy szemeszternyi időszakra (6 hónap) nyerhető el (szeptember-február, illetve március-augusztus) és a tanulmányok időtartamára folyamatosan - szemeszterenként - meghosszabbítható a témavezető ajánlásával, de 6 szemeszternél hosszabb időre nem nyerhető el;
 • külföldi részképzés esetén az ösztöndíj folyósítása szünetel, az 1 hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást az ösztöndíjas előre köteles a témavezetőjének, illetve az IK TNKCs-nek bejelenteni.

Elvárás:

 • a doktori iskolai tanulmányok végzése, haladás a kutatási tervnek megfelelően a témavezető irányításával,
 • heti 4 órányi oktatási feladat térítésmentes ellátása az IK-n. Ennél nagyobb oktatási feladat esetén a rendeleteknek megfelelően térítés jár a doktoranduszoknak.
 • A doktorandusz hallgató nem vállalhat főállást és mellékállása is legfeljebb 50%-os mértékű lehet).

Kiírás: minden év július 15-én és január 15-én.
Beadási határidő: minden év szeptember 10, illetve február 10 körül (a beiratkozási hetet követő hétfő).
Döntés: a beadást követő 1 héten belül, az érintetteket e-mailben, a nyerteseket levélben is értesítjük.


2. Predoktori állás

Pályázhat:

 • korábban állami ösztöndíjas doktorandusz, aki
  • a doktori szabályzat által meghatározott elévülési időnél nem régebben szerezte meg az abszolutóriumot az Informatikai Doktori Iskolában, illetve a térképész alprogramban, de a doktori cselekményt még nem indította el;
  • sehol nincsen munkaviszonyban (max. 50%-os foglalkoztatás lehetséges)
    

Juttatás:

 • tanszéki mérnöki státusznak megfelelő főállású alkalmazás 5 hónapos időtartamra. Az alkalmazás kezdete: szeptember 1., illetve február 1.
 • A predoktori állás indokolt esetben egy újabb pályázattal egy alkalommal további 5 hónapos ciklussal meghosszabbítható.

Elvárás:

 • fél éven belül elkészíti és benyújtja doktori dolgozatát, s ezzel egyidejűleg megindítja doktori cselekményét;
 • főállású munkaviszonyt létesít az ELTE Informatikai Karával és 6 óra oktatási feladatot végez a karon;
 • részt vesz a kar szakmai-tudományos közéletében.

Kiírás: minden év május 1-én és december 1-én.
Beadási határidő: minden év június 15., illetve január 15.
Döntés: a beadási határidőtől számított 8-10 napon belül.

A pályázatokat az ELTE Informatikai Kara és a Doktori Iskola oktatóiból és kutatóiból álló bizottság bírálja el. Az elbírálásnál az új pályázókat előnyben részesítjük a hosszabbítást kérőkkel szemben.
A pályázathoz mellékelni kell részletes szakmai önéletrajzot, publikációs listát és egy szakmai munkatervet. Ha a pályázó jelenlegi predoktori ösztöndíjának meghosszabbítását kéri, akkor az előző időszak részletes beszámolóját is mellékelni kell a pályázathoz.

 
ELTE IK logoTNKCS

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK,
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es szoba 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500/8199
Fax: 381-2236, 372-2500/8136
E-mail: ik_tnkcs@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás