ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
   

Tisztelt Hallgató!

 

 

Értesítjük Önt, hogy a 2016/2017-os tanév őszi félévében a regisztrációs időszak 2016. szeptember

7-9 -ig tart. A tanórák a következő héten kezdődnek, az első tanítási nap 2016. szeptember 12.

 

A Tanulmányi Hivatal félfogadási ideje a regisztrációs időszakban az esti tagozatosok számára: csütörtök 12-17 óráig, péntek 10-12 óráig.

 

A beiratkozás menete:

  2016. szeptember 9-ig a Neptunban mindenkinek regisztrálnia kell, azaz jelezni, hogy tanulmányait folytatja, vagy kihagyó (szünetelő) lesz.

          A Neptunban a felvenni kívánt tantárgyakat rögzíteni kell.

   Az Informatikai Karon jelenleg az előzetes kurzusfelvétel zajlik. (Kérjük, hogy előzetesen is vegyék fel a tárgyakat, hogy a várható létszámok alapján, megfelelő számú helyet tudjunk biztosítani a csoportokban.)

    A tárgyak felvételének végleges határideje 2016. szeptember 16. (16 óra).

Felvett tárgy leadására a kérelem benyújtása szeptember 19-23. között lehetséges, kreditátvitelt kérőknek szeptember 28-ig. A kérelmet az oktatási informatikusnak adhatják le a TH 0.417/A szobájában.

  Alapértelmezés szerint az esti tagozatos hallgatók csak esti tagozatosoknak meghirdetett tárgyakat vehetnek fel. (Amennyiben valaki mégis felvesz nappali tagozatos hallgatóknak meghirdetett tárgyat/tárgyakat /pl. speci/, annak azért is annyit kell fizetnie, mint az esti tagozatos órákért. )

        Előfeltétel alóli mentesség kérése csak kivételes, indokolt esetben lehetséges. A kérelem a tárgy oktatójának és a tanszékvezető támogatásával nyújtható be - határidő: szeptember 9.

          Kreditelismerési kérelmeket 2016. szeptember 5-13. között lehet leadni a Tanulmányi Hivatal által kiírt félfogadási időben tanulmányi előadójánál. A kérelem nyomtatvány ki- és letölthető:

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx

   Akinek tárgybeszámítási kérelme lesz, annak szeptember 28-29-én ügyfélfogadási időben be kell jönnie a Tanulmányi Hivatalba, és a Kreditátviteli Bizottság határozata alapján tárgyfelvételi-, illetve tárgyleadási nyomtatványon jeleznie kell, hogy mely tárgyakat kíván még felvenni vagy leadni. Ez alapján kerül módosításra a véglegesen felvett tárgyak listája a Neptunban. Felvett kreditek száma alapján fizető költségtérítésesek! Aki az egyeztetést elmulasztja, annak a tárgyai a korábbiak szerint véglegesítődnek a Neptunban, és ez alapján kell fizetnie a képzési költséget.

 

Kérjük az önköltség/költségtérítés fizetésére kötelezett hallgatókat, hogy az alábbiak szerint járjanak el.

1./ Az önköltséges és állami részösztöndíjas hallgatók fizetendő összegeit a Tanulmányi Hivatal szeptember 19-23. között folyamatosan kiírja a Neptunban. 

2./ A költségtérítéses hallgatók fizetendő összegeit a Tanulmányi Hivatal szeptember 19-23. között írja ki a Neptunban. A költségtérítés kiszámítása a Neptunban felvett kreditek száma alapján, történik. Alapdíjat minden aktív hallgatónak kell fizetnie (tárgyfelvétel nélkül is)!

 

Kérjük, webes felületükön figyeljék a tételkiírást, a megjelenés időpontjától indíthatják a befizetést gyűjtőszámlájukról. Befizetési határidő: 2016. október 15.

 

Költségtérítés/önköltség intézése:

-      Amennyiben először vált költségtérítést/önköltséget fizetővé, keresse fel tanulmányi előadóját a képzési szerződés megkötése végett szeptember 20-ig.

-      a költségtérítés/önköltség mérséklésével kapcsolatos kérelmek leadási határideje (melyet csak a kérelemben foglaltakat alátámasztó igazolásokkal fogadunk el) szeptember 9.

-  Munkahely/cég/egyéni vállalkozó átutalásos számlával fizet:

A Neptunból kell kinyomtatnia a SZÁMLAKÉRŐ nyilatkozatot, melyet cégszerűen alá kell íratnia a kötelezettségvállalóval, majd tanulmányi előadójának átadni szeptember 23-ig.

 A számlakérővel kapcsolatos tájékoztatót megtalálhatja a qtéren GyIK/Pénzügy alatt  (A hallgatói webes felületen a Pénzügyek/Befizetés oldalon a teljesítendő tétel sorában kell választani a Lehetőségek alatt a Kérvény leadása funkciót.)

A számlát munkahelyének megküldjük, kérjük, hívja fel a cég figyelmét, hogy a számla megérkezése előtt ne utaljon az ELTE számlaszámára!

Ha Ön és munkahelye megosztva fizet, akkor ezt mielőbb jelezze tanulmányi előadójának, mert a befizetendő összeget meg kell osztani. Semmiképpen se utalja át a megosztás előtt az önrészt, mert ebben az esetben a tételt nem tudjuk megosztani!

 

 

ESTI TAGOZAT

 

2016/2017. tanév

2012 szeptemberében vagy azt követően felvettek:

Szak (esti tagozat)

 

Fizetendő önköltség

Programtervező informatikus BSc

önköltséges

állami részösztöndíjas

230000 Ft

115000 Ft

Programtervező informatikus MSc

 

398000 Ft

 

2012 januárban vagy azt megelőzően felvettek:

Szak (esti tagozat)

 

Fizetendő költségtérítés

Programtervező informatikus BSc

 

60000 Ft alapdíj + felvett kredit x 7000 Ft

Programtervező informatikus MSc

 

80000 Ft alapdíj + felvett kredit x 10600 Ft

 

 

 

Parkolás : Az ESTI tagozatos aktív státuszú hallgatók  munkanapokon 15 órától igénybe vehetik az egyetemi épületek előtti zárt parkolót, amennyiben erre igényüket bejelentik. A parkolási igényt félévente jelezni kell.  A 2016/2017. tanév őszi félévére a parkolási igényt szeptember 18-ig kell bejelenteni a http://www.inf.elte.hu/parkolas címen.   

 

Az oktatással kapcsolatos további információk Nagy Sára szakfelelős tanárnő weboldalán találhatók: http://people.inf.elte.hu/saci/esti.

 

 

Budapest, 2016. augusztus 30.                                     

 

 

                                                                                                  ELTE IK Tanulmányi Hivatal

Cikk dátuma:  
Lejárat dátuma: