ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
 

AZ ELTE INFORMATIKAI KAR TÁJÉKOZTATÓJA A BEIRATKOZÁSRÓL

A Programtervező informatikus bsc szak esti tagozatÁRA

2016-ban felvételt nyert hallgatók számára

 

Ünnepélyes eskütétel

Az  I. éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2016. szeptember 6-án 9 órakor lesz a Gömbaulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, földszint). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő ruhában szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük!

 Beiratkozás

Szak

Helyszín

Időpont

Programtervező informatikus BSc

(esti tagozat)

Pázmány Péter sétány 1/C

0.822. számú Mogyoródi József terem

szeptember 7.

szerda 15 óra

 Minden 2016-ban felvett hallgatónak kötelező (az ELTE-vel már korábban hallgatói jogviszonyban állóknak is), a fenti táblázatban megjelölt időpontban a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerből kinyomtatott és aláírt beiratkozási nyilatkozatot leadnia, függetlenül attól, hogy 2016 szeptemberében megkezdi-e a tanulmányait. Ellenkező esetben a szakon tanulmányokat csak új sikeres felvételi eljárás után kezdhet. Amennyiben tanulmányait 2016 szeptemberében NEM kívánja megkezdeni, akkor is be kell iratkoznia és szünetelést kell kérnie a fent említett helyszínen. Az indokoltan távolmaradó hallgatók helyett hivatalos meghatalmazással és a szükséges iratokkal rendelkező megbízott eljárhat.

 A beiratkozáshoz szükséges:

• Eredeti érettségi bizonyítványa, - amennyiben oklevél alapján nyert felvételt, akkor oklevele is - melynek bemutatása nélkül felvétele érvénytelen!  - és annak fénymásolata.

  További oklevele (ha van) - és annak fénymásolata.

  Eredeti nyelvvizsga bizonyítványa (ha van) - és annak fénymásolata.

 Az alábbi dokumentumok bemutatása – és azok fénymásolata (1 lapra több dokumentum másolható):

-          érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája,

-          adóazonosító jele (adó igazolvány) – bemutatása nélkül nem íratjuk be!

-          társadalombiztosítási azonosító jele – TAJ szám (hatósági bizonyítvány),

  1 db igazolványkép (a hátoldalra írja rá a nevét).

 Elérhetőségei: Egy külön lapon olvashatóan (lehetőleg nyomtatva), neve és születési ideje megadásával, tüntesse fel a ténylegesen használt mobil telefonjának számát és e-mail címét.  A Gólya felvételi rendszerben megadott, de ettől eltérő számát/címét az Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben felülírjuk.

   A Neptunból kinyomtatott és aláírt:

1.      Beiratkozási nyilatkozat. A beiratkozási lapon hiányzó személyes adatainak pótlását elsősorban a https://qter.elte.hu/Ugy.aspx oldalon kezdeményezze. Végső esetben olvashatóan töltse ki, pótolja hiányzó adatait a beiratkozási lapon.

2.      Nyilatkozat az elhasznált államilag támogatott félévekről.

3.      Adatkezelési nyilatkozat. Amennyiben nem járul hozzá adatainak kiadásához, azt is le kell nyilatkoznia –  „9. pont [  ] senkinek.”

4.      Belépési nyilatkozat az ELTE Alumni szervezetébe.  Amennyiben nem kíván belépni az Alumni szervezetbe, kérem, húzza át a jelentkezési lapot és ne írja alá.

 

Tanegység-elfogadás (kreditelismerés):

Felsőoktatási intézményben már tanulmányokat folytatott kreditelismerést kérők 2016. szeptember 5-13. között a kért tantárgyak tematikájának csatolásával adhatják le tanegység-elfogadási kérelmüket a Tanulmányi Hivatalban.

Az ELTE IK-n már tanulmányokat folytatott, azonos szakra felvetteknek is le kell adniuk tanegység-elfogadási kérelmüket (HKR 51.§ (6))!

Az IK - tanegység-elfogadási kérelem 2016-2017-1 nyomtatványt megtalálhatják: http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx

 

A 2016/2017. tanévben az önköltség összege félévente egységesen 230.000.-Ft (kettőszázharmincezer forint), melynek megfizetése csak egy összegben lehetséges.

Befizetési határidő az őszi félévben: 2016. október 15. 

Önköltségének megfizetését a Neptunban kell intéznie a https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy  Befizetés menűpontban leírtak szerint.

A hallgatók fizetendő összegeit a Tanulmányi Hivatal szeptember 19-23. között folyamatosan kiírja a Neptunban. Webes felületükön figyeljék a tételkiírást, a megjelenés időpontjától indíthatják a befizetést gyűjtőszámlájukról.

Amennyiben munkahely/cég/egyéni vállalkozó átutalásos számlával fizeti meg az önköltséget, akkor a Neptunból ki kell nyomtatnia a SZÁMLAKÉRŐ nyilatkozatot, melyet cégszerűen alá kell íratnia a kötelezettségvállalóval, majd tanulmányi előadójának átadni szeptember 23-ig. A számlát munkahelyének megküldjük. Kérjük, hívja fel a cég figyelmét, hogy a számla megérkezése előtt ne utaljon az ELTE számlaszámára! Ha Ön és munkahelye megosztva fizet, akkor ezt mielőbb jelezze tanulmányi előadójának, mert a befizetendő összeget meg kell osztani. Semmiképpen se utalja át a megosztás előtt az önrészt, mert ebben az esetben a tételt nem tudjuk megosztani!

 A kari laborok számítógépeinek használatához szükséges inf-es azonosítóját a beiratkozást követően a Kar nagy géptermében mindenkinek egyénileg kell elkészítenie, tanulmányait csak ennek birtokában tudja megkezdeni a szakon. Kérem a beiratkozás – regisztráció, tájékoztató, inf-es azonosító létrehozása – teljes időtartamában legyen jelen.

 Az oktatás kezdete: 2016. szeptember 12. Oktatási napok: hétfő és szerda 16.00 órától 21.00 óráig. Az órarendi beosztásról és egyéb tudnivalókról a beiratkozás alkalmával adunk tájékoztatást.

 

Feltétlenül látogassa meg honlapunkat www.inf.elte.hu, ahol bővebb információt kaphat a szakleírásról, a tantervi hálókról, a tárgyak tematikájáról, a Hallgatói Követelményrendszerről.

  

Tanulmányi előadójuk:

Papné Nagy Györgyi

1117 Pázmány P. sétány 1/C, földszint 418/A szoba

Fogadóidő:   hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 1430-1630-ig

Tel.: 372-2557 vagy 372-2500/6157.

E-mail: ngyorgyi@inf.elte.hu

 

Képzési felelős:

Nagy Sára mestertanár

1117 Pázmány Péter sétány 1/C, II.emelet 2.608-as szoba,

Tel.: 372-2500/8489.

E-mail: saci@inf.elte.hu,

 Az estis képzéssel kapcsolatos információk a nyár második felétől megjelennek a következő címen:

http://people.inf.elte.hu/saci/esti

 

Parkolás : Az ESTI tagozatos aktív státuszú hallgatók  munkanapokon 15 órától igénybe vehetik az egyetemi épületek előtti zárt parkolót, amennyiben erre igényüket bejelentik. A parkolási igényt félévente jelezni kell. A 2016/2017. tanév őszi félévére a parkolási igényt szeptember 23-ig kell bejelenteni a http://www.inf.elte.hu/parkolas címen.   

                                                                                                                                   

 

 

Budapest, 2016. augusztus 31.                                                              

 

                                                                                                    Konczné Remler Tímea s.k.

                                                                                                     tanulmányi hivatalvezető

Cikk dátuma:  
Lejárat dátuma: