ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
 

AZ ELTE INFORMATIKAI KAR TÁJÉKOZTATÓJA A BEIRATKOZÁSRÓL

a 2016-ban felvételt nyert

NAPPALI és ESTI tagozatos programtervező informatikus MSc szakosok számára

 

Ünnepélyes eskütétel

Az I. éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2016. szeptember 6-án 9 órakor lesz a Gömbaulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, földszint). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő ruhában szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük!

 Beiratkozás

Szak

Helyszín

Időpont

Programtervező informatikus MSc

(nappali és esti tagozat)

Pázmány Péter sétány 1/C

0.822. számú Mogyoródi József terem

szeptember 6.

kedd 15 óra

 Minden 2016-ban felvett hallgatónak kötelező (az ELTE-vel már korábban hallgatói jogviszonyban állóknak is) a fenti táblázatban megjelölt időpontban a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerből kinyomtatott és aláírt beiratkozási nyilatkozatot leadnia, függetlenül attól, hogy 2016 szeptemberében megkezdi-e a tanulmányait. Ellenkező esetben a szakon tanulmányokat csak új sikeres felvételi eljárás után kezdhet. Amennyiben tanulmányait 2016 szeptemberében NEM kívánja megkezdeni, akkor is be kell iratkoznia és szünetelést kell kérnie a fent említett helyszínen. Az indokoltan távolmaradó hallgatók helyett hivatalos meghatalmazással és a szükséges iratokkal rendelkező megbízott eljárhat.

 A beiratkozáshoz szükséges:

• Eredeti oklevele, mely alapján felvételt nyert - és annak fénymásolata. Bemutatása nélkül felvétele érvénytelen! 

• További oklevele/oklevelei (ha van) - és annak fénymásolata.

  Eredeti nyelvvizsga bizonyítványa (ha van) - és annak fénymásolata.

• Az alábbi dokumentumok bemutatása – és azok fénymásolata (1 lapra több dokumentum másolható):

-          érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája,

-          adóazonosító jele (adó igazolvány) – bemutatása nélkül nem íratjuk be!

-          társadalombiztosítási azonosító jele – TAJ szám (hatósági bizonyítvány),

-          bankszámlaszám (csak a számla tulajdonosát és a számlaszámot tartalmazó rész).

  1 db igazolványkép (a hátoldalra írja rá a nevét).

Elérhetőségei: Egy külön lapon olvashatóan (lehetőleg nyomtatva), neve és születési ideje megadásával, tüntesse fel a ténylegesen használt mobil telefonjának számát és e-mail címét.  A Gólya felvételi rendszerben megadott, de ettől eltérő számát/címét az Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben felülírjuk.

   A Neptunból kinyomtatott és aláírt:

1.       Beiratkozási nyilatkozat. A beiratkozási lapon hiányzó személyes adatainak pótlását elsősorban a https://qter.elte.hu/Ugy.aspx oldalon kezdeményezze. Végső esetben olvashatóan töltse ki, pótolja hiányzó adatait a beiratkozási lapon.

2.       Nyilatkozat az elhasznált államilag támogatott félévekről.

3.       Adatkezelési nyilatkozat. Amennyiben nem járul hozzá adatainak kiadásához, azt is le kell nyilatkoznia –        „9. pont [  ] senkinek.”

4.       Belépési nyilatkozat az ELTE Alumni szervezetébe.  Amennyiben nem kíván belépni az Alumni szervezetbe, kérem, húzza át a jelentkezési lapot és ne írja alá.

 

Szakirány választás:

Szakirányt a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer webes felületén kell választania (esti tagozatosoknak is). A szakirány választás 2016. július 25-én nyílik meg, augusztus 19-én 16.00 központilag lezárják. Választott szakirányát augusztus 19-én kapcsolják hozzá az Ön képzési programjához, csak ezt követően vegye fel tantárgyait a Neptunban.

 

Tanegység-elfogadás (kreditelismerés):

Tanegység-elfogadási kérelem 2016. szeptember 5-13. között a kért tantárgyak tematikájának csatolásával adható le a Tanulmányi Hivatalban. Az IK - tanegység-elfogadási kérelem 2016-2017-1 nyomtatványt megtalálhatja: http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx

 Aki az ELTE IK-n nem folytatott tanulmányokat, annak a kari laborok számítógépeinek használatához szükséges inf-es azonosítóját a beiratkozást követően a Kar nagy géptermében egyénileg el kell elkészítenie, tanulmányait csak ennek birtokában tudja megkezdeni a szakon.

 Feltétlenül látogassa meg honlapunkat www.inf.elte.hu, ahol bővebb információt kaphat a szakleírásról, a tantervi hálókról, a tárgyak tematikájáról, a Hallgatói Követelményrendszerről.

 

Parkolás : Az ESTI tagozatos aktív státuszú hallgatók  munkanapokon 15 órától igénybe vehetik az egyetemi épületek előtti zárt parkolót, amennyiben erre igényüket bejelentik.  A parkolási igényt félévente jelezni kell. A 2016/2017. tanév őszi félévére a parkolási igényt szeptember 18-ig kell bejelenteni a http://www.inf.elte.hu/parkolas címen.   

  

Budapest, 2016. július 26.

                                                                                           Konczné Remler Tímea s.k.

                                                                                                                                      tanulmányi hivatalvezető              
Cikk dátuma:  
Lejárat dátuma: