ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
TH kezdőlap
Hírek
ELTE - Sportnap
Tájékoztató ESTI tagozatos FELSŐBB éves hallgatóknak
Beiratkozási információk elsőéves hallgatóknak (2017. szeptember)
Tájékoztató NAPPALI tagozatos FELSŐBB éves hallgatóknak
Diplomaosztó 2016/2017. tavaszi félév
A 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) féléves záróvizsgái
Pályázati felhívás - Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
Diplomaosztó 2016/2017. őszi félév
Fogadóóra elmarad
Tájékoztató a 2016/2017. tanév tavaszi félévének kezdésével kapcsolatos és egyéb tudnivalókról NAPPALI és ESTI tagozatos hallgatóknak
Határidők a 2016/17-es tanév tavaszi félévében
Pályázat az Informatikai Kar Neumann János Tehetséggondozó Köre tagságára (2016/2017. II. félév)
A 2016/2017 1. (őszi) féléves záróvizsgák
Két ünnep közötti félfogadás
Félfogadás szünetel
A szakdolgozat/diploma konzultáció rendje
Zárvatartás ELTE Sportnap miatt
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves NAPPALI BSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves ESTI BSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves NAPPALI-ESTI MSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves TÉRKÉPÉSZ MSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves OSZTATLAN TANÁR hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves NAPPALIS hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves ESTIShallgatók
2016/2017 őszi félév beiratkozási napjai
A 2015/2016 2. (tavaszi) féléves záróvizsgák
Nyári zárvatartás 2016
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra történő jelentkezésről
2015/2016. évi Köztársasági ösztöndíj
2015/2016 2. (tavaszi) félév Diplomaosztó
Köztársasági ösztöndíj pályázat
2015/2016 2. (tavaszi) féléves tanulmányi ösztöndíjairól
2015/2016 1. (őszi) félév Diplomaosztó
2015/2016 2. (tavaszi) félév TÁJÉKOZTATÓ
Téli zárvatartás
A 2015/2016 1. (őszi) féléves záróvizsgák
2015/2016 1. (őszi) féléves vizsgaidőszak tudnivalói és határidők
2015/2016 1. (őszi) féléves tanulmányi ösztöndíjairól
2015/2016 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves ESTIS hallgatók
2015/2016 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves NAPPALIS hallgatók
Nyári zárvatartás
Térítési és szolgáltatási díjak
Szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga
Hallgatói diplomamunkák, szakdolgozatok
Speciális szükségletű hallgatóknak
 

AZ ELTE INFORMATIKAI KAR TÁJÉKOZTATÓJA A BEIRATKOZÁSRÓL

osztatlan tanárképzésbe

2016-ban felvételt nyert hallgatók számára

 

Ünnepélyes eskütétel

Az Informatikai Kar I. éves hallgatóinak ünnepélyes eskütétele 2016. szeptember 6-án 9 órakor lesz a Gömbaulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, földszint). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő ruhában szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük!

 ELTE központi tanévnyitó és tájékoztató az osztatlan tanárképzésbe felvetteknek: 2016. szeptember 8-án 10 órakor, a Trefort-kertben, a Gólyavár Mária Terézia termében kerül megszervezésre (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

Osztatlan matematika tanári szakosok!

A matematika kritérium dolgozat időpontja: 2016. szeptember 6., kedd 13 óra,

helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 0.803 és 0.804 terem.

 

Beiratkozás

Szak

Helyszín

Időpont

informatika-matematika és

informatika-bölcsész/nyelv

Pázmány Péter sétány 1/C

0.803. számú Szabó József terem

szeptember 9.

péntek 10 óra

 Minden 2016-ban felvett hallgatónak kötelező (az ELTE-vel már korábban hallgatói jogviszonyban állóknak is) a fenti táblázatban megjelölt időpontban a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerből kinyomtatott és aláírt beiratkozási nyilatkozatot leadnia, függetlenül attól, hogy 2016 szeptemberében megkezdi-e a tanulmányait. Ellenkező esetben a szakon tanulmányokat csak új sikeres felvételi eljárás után kezdhet. Amennyiben tanulmányait 2016 szeptemberében NEM kívánja megkezdeni, akkor is be kell iratkoznia és szünetelést kell kérnie a fent említett helyszínen. Az indokoltan távolmaradó hallgatók helyett hivatalos meghatalmazással és a szükséges iratokkal rendelkező megbízott eljárhat.

 A beiratkozáshoz szükséges:

  Eredeti érettségi bizonyítványa, melynek bemutatása nélkül felvétele érvénytelen!  - és annak fénymásolata.

  Eredeti nyelvvizsga bizonyítványa (ha van)  -  és annak fénymásolata.

  Az alábbi dokumentumok bemutatása – és azok fénymásolata (1 lapra több dokumentum másolható):

-          érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája,

-          adóazonosító jele (adó igazolvány) – bemutatása nélkül nem íratjuk be!

-          társadalombiztosítási azonosító jele – TAJ szám (hatósági bizonyítvány),

-          bankszámlaszám (csak a számla tulajdonosát és a számlaszámot tartalmazó rész).

  1 db igazolványkép (a hátoldalra írja rá a nevét).

  Elérhetőségei: Egy külön lapon olvashatóan (lehetőleg nyomtatva), neve és születési ideje megadásával, tüntesse fel a ténylegesen használt mobil telefonjának számát és e-mail címét.  A Gólya felvételi rendszerben megadott, de ettől eltérő számát/címét az Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben felülírjuk.

   A Neptunból kinyomtatott és aláírt:

1.       Beiratkozási nyilatkozat. A beiratkozási lapon hiányzó személyes adatainak pótlását elsősorban a https://qter.elte.hu/Ugy.aspx oldalon kezdeményezze. Végső esetben olvashatóan töltse ki, pótolja hiányzó adatait a beiratkozási lapon.

2.       Nyilatkozat az elhasznált államilag támogatott félévekről.

3.       Adatkezelési nyilatkozat. Amennyiben nem járul hozzá adatainak kiadásához, azt is le kell nyilatkoznia –

       „9. pont [  ] senkinek.”

4.       Belépési nyilatkozat az ELTE Alumni szervezetébe.  Amennyiben nem kíván belépni az Alumni szervezetbe, kérem, húzza át a jelentkezési lapot és ne írja alá.

 

Tanegység-elfogadás (kreditelismerés):

Felsőoktatási intézményben már tanulmányokat folytatott kreditelismerést kérők 2016. szeptember 5-13. között a kért tantárgyak tematikájának csatolásával adhatják le tanegység-elfogadási kérelmüket a Tanulmányi Hivatalban.

Az IK - tanegység-elfogadási kérelem 2016-2017-1 nyomtatványt megtalálhatják: http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx

 

A kari laborok számítógépeinek használatához szükséges inf-es azonosítóját a beiratkozást követően a Kar nagy géptermében mindenkinek egyénileg kell elkészítenie, tanulmányait csak ennek birtokában tudja megkezdeni a szakon. Kérem a beiratkozás – regisztráció, tájékoztató, inf-es azonosító létrehozása – teljes időtartamában legyen jelen.

 A Kar honlapján www.inf.elte.hu, további információt kaphat a szakleírásról, a tantervi hálókról, a Hallgatói Követelményrendszerről.

 

 

Budapest, 2016. július 26.                                                                    

                                                                                    Konczné Remler Tímea s.k.

                                                                                     tanulmányi hivatalvezető

Cikk dátuma:  
Lejárat dátuma: