ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 

A szakdolgozat/diploma konzultáció rendje

 Mivel a 2015. szeptember 1-től felvételivel belépő hallgatók számára kötelező a szakdolgozati/diploma kreditet az abszolutóriumukba beépítenünk, a kar arról határozott 2016 tavaszán, hogy erre vonatkozóan az alábbi eljárás rendet alakítja ki.

 A 2015. szeptember 1. után belépő hallgatók, akik a szakdolgozati/diploma témájuk bejelentéséhez érkeznek, a téma bejelentésével párhuzamosan a kari honlapról a letölthető dokumentumoknál megtalálható számukra releváns Konzultációs Lapot letöltik, annak első konzultációs időpontját a témavezetővel aláíratják. (Ez megegyezik a témabejelentő közös aláírásával.)

Ezt a konzultációs lapot maguknál tartják, és az előírt és egyeztetett konzultációkon megjelennek témavezetőjüknél. A konzultáció tényét, dátumát a témavezető aláírásával hitelesíttetik. Az utolsó konzultációt és annak aláírását követően a kész, lezárt konzultációs lapot leadják a Tanulmányi Hivatalban.

Ezt követően a Tanulmányi Hivatal, amikor már minden más tárgyat a hallgató teljesített, felveszi a hallgató számára a szakdolgozati/diploma kurzust, és elkönyveli számára a szakdolgozati/diploma kreditet, majd kiállítja az abszolutóriumot. Fontos számunkra hogy, hogy a hallgató folyamatosan konzultáljon a témavezetőjével, a dolgozata időben készüljön el.

A szakdolgozat leadása nem feltétele az abszolutóriumnak. A dolgozat megvédésére a záróvizsga keretében kerül majd sor, így leadása majd abban a félévben történik meg, amikor a hallgató záróvizsgázik.

Ha nem sikerült a konzultációs lapot hiánytalanul lezárni az adott félévben, akkor a hallgató nem tud abszolválni, és ennek következtében a következő félévben is aktiválnia kell magát. Ebben az esetben, ha önköltséges a hallgató, akkor költségtérítést kell fizetnie, ha pedig támogatott, akkor elhasznál egy támogatott félévet.

A témavezetőknek az eddigi feladatukhoz képest csak annyi a változás, hogy a konzultációs lapon szereplő mérföldkövek teljesülését ellenőrzik az adott konzultáción, és aláírásukkal is hitelesítik ennek megtörténtét. A legutolsó alkalommal pedig kétfokozatú értékeléssel lezárják a hallgató ez irányú munkáját.

Budapest, 2016. szeptember 27.

Gergó Lajos
oktatási dékánhelyettes

Cikk dátuma: 2016.10.05. 
Lejárat dátuma: 2017.10.05.