ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
TH kezdőlap
Hírek
ELTE - Sportnap
Tájékoztató ESTI tagozatos FELSŐBB éves hallgatóknak
Beiratkozási információk elsőéves hallgatóknak (2017. szeptember)
Tájékoztató NAPPALI tagozatos FELSŐBB éves hallgatóknak
Diplomaosztó 2016/2017. tavaszi félév
A 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) féléves záróvizsgái
Pályázati felhívás - Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
Diplomaosztó 2016/2017. őszi félév
Fogadóóra elmarad
Tájékoztató a 2016/2017. tanév tavaszi félévének kezdésével kapcsolatos és egyéb tudnivalókról NAPPALI és ESTI tagozatos hallgatóknak
Határidők a 2016/17-es tanév tavaszi félévében
Pályázat az Informatikai Kar Neumann János Tehetséggondozó Köre tagságára (2016/2017. II. félév)
A 2016/2017 1. (őszi) féléves záróvizsgák
Két ünnep közötti félfogadás
Félfogadás szünetel
A szakdolgozat/diploma konzultáció rendje
Zárvatartás ELTE Sportnap miatt
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves NAPPALI BSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves ESTI BSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves NAPPALI-ESTI MSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves TÉRKÉPÉSZ MSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves OSZTATLAN TANÁR hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves NAPPALIS hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves ESTIShallgatók
2016/2017 őszi félév beiratkozási napjai
A 2015/2016 2. (tavaszi) féléves záróvizsgák
Nyári zárvatartás 2016
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra történő jelentkezésről
2015/2016. évi Köztársasági ösztöndíj
2015/2016 2. (tavaszi) félév Diplomaosztó
Köztársasági ösztöndíj pályázat
2015/2016 2. (tavaszi) féléves tanulmányi ösztöndíjairól
2015/2016 1. (őszi) félév Diplomaosztó
2015/2016 2. (tavaszi) félév TÁJÉKOZTATÓ
Téli zárvatartás
A 2015/2016 1. (őszi) féléves záróvizsgák
2015/2016 1. (őszi) féléves vizsgaidőszak tudnivalói és határidők
2015/2016 1. (őszi) féléves tanulmányi ösztöndíjairól
2015/2016 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves ESTIS hallgatók
2015/2016 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves NAPPALIS hallgatók
Nyári zárvatartás
Térítési és szolgáltatási díjak
Szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga
Hallgatói diplomamunkák, szakdolgozatok
Speciális szükségletű hallgatóknak

Pályázati felhívás Köztársasági Ösztöndíjra az Informatikai Karon

A 2016/2017-as tanévre meghirdetett Köztársasági ösztöndíjra pályázó hallgatók a pályázati adatlapot a Hallgatói Önkormányzati Irodában és a Déli épület II. emelet 2.418-as szobájában szerezhetik be. Az űrlap elektronikus formában is elérhető:
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx

A pályázat beadási határideje 2016. június 27. hétfő 16 óra (Déli épület II. emelet 2.418-es iroda).

A pályázathoz a következőket kell leadni:

- részletesen kitöltött, aláírt pályázati űrlap,

- a pályázati űrlapra beírt eredmények dokumentumai (illetve azok másolatai),

- mellékleteket felsoroló adatlap,

- tanszéki vélemény,

- elektronikus leckekönyv kivonat. Utolsó vizsgájának Neptunba történő bekerülését követően keresse fel tanulmányi előadóját, kérje félévének lezárását, valamint a pályázaton megjelölt 2 félév leckekönyv kivonatát.

 

A pályázati űrlapra a kivonatokon szereplő tanulmányi átlageredményt írja be!

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik

- államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben,  mesterképzésben ill. egységes, osztatlan képzésben vesznek részt,

- jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és

- legalább 55 kreditet megszereztek.

Azok a hallgatók, akik többciklusú képzésben az adott képzési ciklusban a pályázat beadásának időszakában záróvizsgát tesznek (alapszakon utolsó éven vesznek részt és záróvizsgáznak) is benyújthatják pályázatukat a 2016/2017. tanévben folyósítandó köztársasági ösztöndíj elnyerésére. (Az ELTE felhívása –az emberi erőforrás  miniszter által adományozott- köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára e) pont)

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik

- kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg

- szakmai területen kimagasló munkát végeztek

a 2015/2016-es tanévnek megfelelő oktatási időszakban.”

A köztársasági ösztöndíjat – a felsőoktatási intézmény (a Kar) által javasolt rangsor alapján – az emberi erőforrások minisztere személyre szólóan adományozza. A Kari rangsort a Kari Tanulmányi Bizottság alakítja ki. A rangsor július 5. után a Tanulmányi Hivatal hirdetőtábláin kerül nyilvánosságra.

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 34.000 Ft/hó (Nftv. 114/D § (1) c). A 2016/2017 tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2016/2017 tanévben folyósítható, nem ütemezhető át.

Az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg páratlan félévre végződő tanulmányok esetén, ha a hallgató tanulmányait megszakítás nélkül folytatja (alapképzés -> mesterképzés).

A pályázatok elbírálásnak szempontjai:

1. Tanulmányi átlag: mindkét félévben 4,50-nél jobb tanulmányi átlag

2. Szakmai tevékenység:

2.1       Kutatási tevékenység

2.2       OTDK, TDK részvétel, helyezés

2.3       Publikációk, előadások

2.4       Pályamunkák, dolgozatok

2.5       Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyek

2.6       Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység

2.7       Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (pl. demonstrátor)

3. Egyéb:

3.1       Nyelvvizsga (egyetemi tanulmányok alatt szerzett középfokú/felsőfokú C típusú; szakmai)

3.2       Hallgatói közéleti tevékenység (AISEC, Hallgatói Önkormányzat, kollégiumi tisztség,

rendezvények szervezése).

3.3       Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység.

3.4       Aktív, eredményes, illetve kiemelkedő sporttevékenység.

4. Tanszéki vélemény a szakmai tevékenységről.

A Minisztérium által jóváhagyott névsor a korábbi évek gyakorlata szerint általában szeptember elején érkezik vissza az Egyetemre. A Tanulmányi Hivatal ezután tudja a hirdetőtáblákon közzétenni az ösztöndíjat elnyert hallgatók névsorát.

 

Budapest, 2016. május 25.  

ELTE Informatikai Kar Tanulmányi Hivatal

Cikk dátuma: 2016.05.25. 
Lejárat dátuma: 2016.06.28.