ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra történő jelentkezésről

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2015. (IV. 30.) helyi rendelete alapján a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében pályázatot hirdet TERÉZVÁROSI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30. naptól bejelentett terézvárosi lakóhellyel rendelkező
- Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézményben teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5 tanulmányi átlagot elérő hallgatók, valamint
- Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézménybe teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan, képzésre felvételt nyert jelentkezők, akik a Humán Bizottság döntéshozatalát megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesítenek és a középiskola utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaguk legalább 3,5, továbbá
- családjukban a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve, az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhívás közzététele időpontjában irányadó legkisebb összege négy és félszeresét (128.250.-Ft-ot) és
- szociálisan rászorulónak minősülnek.

Szociálisan rászorulónak minősül különösen az a hallgató, aki a meghatározott jövedelmi feltételen túl
- árva vagy félárva,
- tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek a családjában tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy él, és rá való tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
- a szülője munkanélküli vagy nyugdíjas,
- kiskorú gyermekét saját háztartásában neveli,
- a családjában legalább két kiskorú gyermekről gondoskodnak.

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjban legfeljebb 4 alkalommal részesülhet a pályázó.

A pályázat személyesen, kizárólag a 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet függelékében található adatlapon nyújtható be. A pályázathoz csatolni kell:

- a hallgatói jogviszony igazolását (hallgatójelölt esetében a felvételt, utólagosan pótolva a jogviszony igazolást),
- a tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási és hallgatói jogviszony igazolását,
- a tanulmányi átlagot,
- a szociális rászorultságot,
- valamint a kiírásban szereplő 12 hónapra vonatkozó jövedelmet igazoló iratokat,
- megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot.

Az adatlapok beszerezhetők és a 11/2015. (IV. 30.) rendelet teljes szövege megtekinthető a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, vagy letölthető a http://www.terezvaros.hu/testuleti/rendeletek/hatalyos_rendeletek/2015_11.pdf honlapról. Az ösztöndíjakról érdeklődni lehet a 342-7582-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódiságát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilvántartásba vegye. A nem személyesen benyújtott pályázatot el kell utasítani.

Az ösztöndíj hat hónapra, a 2016. szeptember 1-jétől 2017. február 28-áig terjedő időszakra szól, és félévente 25 hallgató nyerheti el.
A Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj összege havi 35.000.-Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának helyszíne:
Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának 411-es szobájában (1067 Budapest, Eötvös utca 3.).

A hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.


Humánszolgáltatási Főosztály

Cikk dátuma: 2016.07.18. 
Lejárat dátuma: 2016.08.31.