ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 

Pályázati felhívás - Nemzeti Felsőokatási Ösztöndíj az Informatikai Karon

A 2017/2018-as tanévre meghirdetett Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó hallgatók a pályázati adatlapot a Hallgatói Önkormányzati Irodában és a Déli épület II. emelet 2.418-as szobájában szerezhetik be. Az űrlap elektronikus formában is elérhető:

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx

A pályázat beadási határideje 2017. június 26. hétfő 16 óra (Déli épület II. emelet 2.418-es iroda).

A pályázathoz a következőket kell leadni:

- részletesen kitöltött, aláírt pályázati űrlap,

- a pályázati űrlapra beírt eredmények dokumentumai (illetve azok másolatai),

- mellékleteket felsoroló adatlap,

- tanszéki vélemény,

- elektronikus leckekönyv kivonat. Utolsó vizsgájának Neptunba történő bekerülését követően keresse fel tanulmányi előadóját, kérje félévének lezárását, valamint a pályázaton megjelölt 2 félév leckekönyv kivonatát.

 

A pályázati űrlapra a kivonatokon szereplő tanulmányi átlageredményt írja be!

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik

- államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, ill. egységes, osztatlan képzésben vesznek részt,

- jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és

- legalább 55 kreditet megszereztek.

Azok a hallgatók, akik többciklusú képzésben az adott képzési ciklusban a pályázat beadásának időszakában záróvizsgát tesznek (alapszakon utolsó éven vesznek részt és záróvizsgáznak) is benyújthatják pályázatukat a 2017/2018. tanévben folyósítandó nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére. (Az ELTE felhívása –az emberi erőforrás miniszter által adományozott – nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. tanévi pályázatára e) pont)

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik

- kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg

- szakmai területen kimagasló munkát végeztek

a 2016/2017-es tanévnek megfelelő oktatási időszakban.”

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – a felsőoktatási intézmény (a Kar) által javasolt rangsor alapján – az emberi erőforrások minisztere személyre szólóan adományozza. A Kari rangsort a Kari Tanulmányi Bizottság alakítja ki. A rangsor július 7. után a Tanulmányi Hivatal hirdetőtábláin kerül nyilvánosságra.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000 Ft/hó (Nftv. 114/D § (1) c). A 2017/2018 tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2017/2018 tanévben folyósítható, nem ütemezhető át.

Az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg páratlan félévre végződő tanulmányok esetén, ha a hallgató tanulmányait megszakítás nélkül folytatja (alapképzés -> mesterképzés).

A pályázatok elbírálásnak szempontjai:

1. Tanulmányi átlag: mindkét félévben 4,50-nél jobb tanulmányi átlag

2. Szakmai tevékenység:

2.1       Kutatási tevékenység

2.2       OTDK, TDK részvétel, helyezés

2.3       Publikációk, előadások

2.4       Pályamunkák, dolgozatok

2.5       Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyek

2.6       Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység

2.7       Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (pl. demonstrátor)

3. Egyéb:

3.1     Nyelvvizsga (egyetemi tanulmányok alatt szerzett középfokú/felsőfokú C típusú;
          szakmai)

3.2     Hallgatói közéleti tevékenység (AISEC, Hallgatói Önkormányzat, kollégiumi 
 tisztség,
rendezvények szervezése).

3.3     Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység.

3.4     Aktív, eredményes, illetve kiemelkedő sporttevékenység.

4. Tanszéki vélemény a szakmai tevékenységről.

A Minisztérium által jóváhagyott névsor a korábbi évek gyakorlata szerint általában szeptember elején érkezik vissza az Egyetemre. A Tanulmányi Hivatal ezután tudja a hirdetőtáblákon közzétenni az ösztöndíjat elnyert hallgatók névsorát.

 

Budapest, 2017. május 30.                                    ELTE Informatikai Kar
                                                                            
Tanulmányi Hivatal

 

Cikk dátuma:  
Lejárat dátuma: