ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 

  TÁJÉKOZTATÓ

NAPPALI tagozatos FELSŐBB éves (1 vagy annál többször iratkozott) hallgatóknak

a Tanulmányi Hivatal félfogadási idejéről a REGISZTRÁCIÓS időszakban, valamint a

a költségtérítés/önköltség intézésének és a  kreditátviteli kérelmek leadásának határidejéről

 

FIGYELEM! Az alábbi hallgatói csoport más tanulmányi előadóhoz kerül.

                        Kérjük, 2017. szeptember 1-től új tanulmányi előadójuknál intézzék ügyeiket:

a 2006  szeptembere és 2013 szeptembere között felvett nappali programtervező informatikus BSc

Virág Réka    TH 0.417/B szoba

   

Az ELTE Informatikai Karán a regisztrációs időszak 2017. szeptember 6-8. között van:

                               A Tanulmányi Hivatal félfogadási ideje a regisztrációs időszakban:

 

 

  2017.  szeptember  7., csütörtök       1330 -1530  óráig

             szeptember  8., péntek            10-12 óráig

Szeptember 4-én és 5-én nincs ügyfélfogadás!

 

Annak a hallgatónak kell a regisztrációs héten befáradnia, aki

-        költségtérítés/önköltség mérséklésével kapcsolatos kérelmet nyújt be, melyet csak a kérelemben foglaltakat alátámasztó igazolásokkal fogadunk el - határidő: szeptember 8.

-        előfeltétel alóli mentességet kér (csak kivételes, indokolt esetben), a kérelem a tárgy oktatójának és a tanszékvezető támogatásával nyújtható be - határidő: szeptember 8.

    

A Neptunban szeptember 8-ig regisztrálni kell, azaz jelezni, hogy tanulmányait folytatja, vagy kihagyó (szünetelő) lesz.

 

A tárgyak felvételének végleges határideje: szeptember 15.

Tantárgyait saját képzési programjának mintatanterve és saját tagozata szerint vegye fel!

Felvett tárgy leadására a kérelem benyújtása szeptember 18-22. között lehetséges, kreditátvitelt kérőknek szeptember 29-ig. A kérelmet az oktatási informatikusnak adhatják le a TO 0.417/A szobájában.

A jogtalanul (más képzési szinten, tagozaton, előfeltétel megléte nélkül,...) felvett tárgyat a Tanulmányi Hivatal a félév folyamán törli a Neptunból. A már kiírt költségtérítés összegét ez nem befolyásolja!

 

A kreditátviteli kérelmeket (tanegység-elfogadási kérelem) 2017. szeptember 4-12. között lehet leadni a Tanulmányi Hivatalban. A kérelem nyomtatvány ki- és letölthető:

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx

 

Kérjük, figyelmesen olvassák végig az

ÖNKÖLTSÉGGEL / KÖLTSÉGTÉRÍTÉSSEL kapcsolatos alábbi tájékoztatót!

-     Külön értesítést nem küldünk a költségtérítésessé/önköltséget fizetővé váló hallgatóknak, szeptember 20-ig fel kell keresniük tanulmányi előadójukat a képzési szerződés megkötése végett.

-   Munkahely/cég/egyéni vállalkozó átutalásos számlával fizeti meg költségtérítését/önköltségét, forduljon tanulmányi előadójához.

 

Önköltség/költségtérítés fizetésére kötelezett hallgatók:

1./ 2012 szeptemberében vagy azt követően felvett önköltséget fizetők:

▪ önköltséges képzésbe nyertek felvételt (fizetendő: önköltség teljes összege)

▪ felsőoktatási tanulmányaik során már kimerítették a 12 félév támogatási időt,

   ▪ egy/több felvételi eljárásban felvettként vagy más intézményből átvettként már folytattak tanulmányokat jelenlegi szakjukon (Nftv. 47.§ (3) Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani.) és az így számított szakos képzésükben elhasználták az Nftv. által engedélyezett államilag támogatott féléveiket (BSc 8 félév, MSc 6 félév)

     az Nftv. 48.§-a alapján államilag (rész)ösztöndíjas képzésből önköltséges képzésbe átsoroltak.

 

2./ 2012 januárjában vagy azt megelőzően felvett költségtérítést fizetők:

  költségtérítéses képzésbe nyertek felvételt,

   ▪ szakos képzésükben elhasználták az Ftv. által engedélyezett államilag támogatott féléveiket (BSc 8 félév, MSc 6 félév),

  felsőoktatási tanulmányaik során már kimerítették a 12 félév támogatási időt,

▪ az Nftv. 48.§-a alapján államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbe átsoroltak.

 

Kérjük az önköltség/költségtérítés fizetésére kötelezett hallgatókat, hogy az alábbiak szerint járjanak el.

1./ Az önköltséges hallgatók fizetendő összegeit a Tanulmányi Hivatal szeptember 18-22. között folyamatosan kiírja a Neptunban.  Kérjük, webes felületükön figyeljék a tételkiírást, a megjelenés időpontjától indíthatják a befizetést gyűjtőszámlájukról.

2./ A költségtérítést fizető hallgatók fizetendő összegeit a Tanulmányi Hivatal szeptember 18-22. között írja ki a Neptunban. A költségtérítés kiszámítása a Neptunban felvett kreditek száma alapján, történik. Alapdíjat minden aktív hallgatónak kell fizetnie (tárgyfelvétel nélkül is)!

  -  Felvett tárgy leadására szeptember 19-23. között van lehetőségük. Amennyiben olyan tárgyat vettek fel, mely után más karon fizetnek (pl. testnevelés), kérjük, jelezzék tanulmányi előadójuknak szeptember 20-ig. Azt követően költségtérítési összeget befolyásoló reklamációt nem fogadunk el!

     -  Aki kreditátviteli kérelmet nyújtott be, annak szeptember 27-én vagy 28-én ügyfélfogadási időben be kell jönnie a Tanulmányi Hivatalba a Kreditátviteli Bizottság határozatát átvenni, valamint tárgyfelvételi-tárgyleadási nyomtatványon jeleznie kell, hogy mely tárgyakat kíván még felvenni vagy leadni. Ez alapján kerül módosításra a véglegesen felvett tárgyak listája a Neptunban. Aki az egyeztetést szeptember 29-ig elmulasztja, annak a tárgyai a korábbiak szerint véglegesítődnek Neptunban, és ez alapján kell fizetnie a képzési költséget.

 

Kérjük, webes felületükön figyeljék a tételkiírást, a megjelenés időpontjától indíthatják a befizetés gyűjtőszámlájukról. Befizetési határidő: 2017. október 15.

 

NAPPALI TAGOZAT

 

2016/2017. tanév

 

 

 

Szak (nappali tagozat)

 

Fizetendő önköltség

 

Programtervező informatikus BSc

2012 szeptemberében felvett

önköltséges

237000 Ft

 

 

Programtervező informatikus BSc

2013 szeptemberében vagy azt követően felvett önköltséges         

300000 Ft

 

 

2012 szeptemberében vagy azt követően felvettek:

 

Programtervező informatikus MSc, Térképész MSc

 

398000 Ft

 

Informatikatanár MA

 

320000 Ft

 

2013 szeptemberében vagy azt követően felvettek:

osztatlan tanárképzés

 

400000 Ft

 

 

2012 januárban vagy azt megelőzően felvettek:

Szak (nappali tagozat)

Maximális költségtérítés

Fizetendő költségtérítés

Programtervező matematikus és Programtervező informatikus BSc

237000 Ft

60000 Ft alapdíj  +  felvett kredit x 5900 Ft

Programtervező informatikus MSc, Térképész MSc

398000 Ft

80000 Ft alapdíj  +  felvett kredit x 10600 Ft

Informatikatanár MA

 

BTK-s szakpárral 200.000 Ft

TTK-s szakpárral 220.000 Ft

 

Budapest, 2017. augusztus 24.

 

                                                                                                                  ELTE IK Tanulmányi Hivatal

Cikk dátuma:  
Lejárat dátuma: