ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
TH kezdőlap
Térítési és szolgáltatási díjak
Speciális szükségletű hallgatóknak
A Kar fogyatékügyi koordinátorai
Szolgáltatások, eszközök
A HKR ide vonatkozó részei
Létszámadatok, jelenségek
Kapcsolatok
Lehetőségek
Adatlapok, formanyomtatványok
Hírek

Esélyegyenlőség - fogyatékossággal élő hallgatók, speciális tanulási igényű diákok segítése
(2017. június)

Javaslom, hogy türelmesen olvassa végig :-)

Törvényi háttér

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (később Nftv.) alapján, valamint az ELTE Hallgatói Követelményrendszer XIII. fejezete a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről rendelkezik. A felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató speciális szükségletű

 • hallássérült (siket, nagyothalló)
 • látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó)
 • mozgáskorlátozott
 • beszédfogyatékos
 • pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási zavar: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő)
 • autista

hallgatók fogyatékosságukra való tekintettel – szakvélemény alapján: Pedagógiai Szakszolgálatok, Szakértői Bizottságok vagy a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala – kérhetnek kedvezményeket.

Például kaphatnak kedvezményként

 • az intézmény által biztosítható technikai, személyi segítséget,
 • Írásbeli vizsgán többletidőt,
 • az intézmény engedélyét a tanulmányi kötelezettségek más módon történő teljesítéséhez,
 • illetve a vizsgák alóli részleges felmentését, vagy annak más módon történő teljesítését,
 • valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtást.

Hogy vehetem igénybe a támogatást? - Regisztráció

Az érintetteknek függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban jelezték-e vagy sem fogyatékosságukat, most ismételten nyilatkozniuk kell.

Ezt a folyamatot hívjuk regisztrációnak.

Csak ez alapján tudjuk személyre szabottan, közösen, az Önöket megillető kedvezményeket megállapítani.

Az adatszolgáltatás nem kötelező, hátrányos következményekkel nem jár, de egyben felhívjuk arra is a figyelmet, hogy ha az Egyetem nem szerez tudomást az Önt esetleg érintő fogyatékosságról, úgy a szükséges kedvezményt, mentességet sem tudja biztosítani tanulmányai során.

Miért érdemes még regisztrálni?

A regisztrált fogyatékos hallgatókat több kedvezmény és az Egyetemi Fogyatékosügyi Központ által nyújtott szolgáltatás is megilleti. A Fogyatékosügyi Központról és szolgáltatásairól bővebb információ:
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg
A konkrét tanévre vonatkozó tartalmak a felvételi vonalhúzást követően frissülni fognak:
http://felvettek.elte.hu/eselyegyenloseg

Külön kiemelésre érdemes, így felhívjuk a figyelmüket, hogy az Nftv. 47.§ (4) szerint a fogyatékos hallgató kérelmezheti az államilag támogatott képzési idő meghosszabbítását, továbbá a támogatott félévekben kérhet átsorolás alóli mentességet (tandíjmentesség).

Kiknek érdemes regisztrálni? - Az ELTE rugalmas hozzáállása

Bár a törvény nem írja elő, az ELTE megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, ez az ő esetükben a tanulmányaik folytatásához szükséges egyedi segítéseket tartalmazhat.

Kérjük őket is, vegyenek részt a leírt regisztrációs folyamatban. Igyekszünk számukra is a lehető legtöbb segítséget megadni a tanulmányaik sikeres elvégzéséhez.

Regisztráció menete az ELTE Informatikai Karán 2017-18. tanév 1. félévében

A regisztráció 2 lépésben történik.

1. lépés: Kapcsolat létrehozása

Kérjük, hogy az érintett hallgatók, illetve személyes segítőik – a nyilvántartásba vétel miatt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot ELTE Informatikai Kar fogyatékosügyi koordinátorával.

Természetesen részünkről az adatvédelmi rendelkezéseket betartjuk, az adatait és a regisztráció szándékát illetékteleneknek nem adjuk tovább.

Kérjük, írjon elektronikus levelet!

 • Címzett: Helfenbein Henrik hehe@elte.hu
 • A levél tárgya: Regisztráció szóval kezdődjék.
 • A levél tartalmazza az IK-ra felvett diák nevét és Neptun-kódját is, hogy tudjuk, kiről van szó. Néhány mondatban írja le a helyzetét, ami miatt regisztrálni szeretne.
 • A levél mellékletében küldje meg „szkennelve” (fotózva) a rendelkezésére álló fogyatékosságát vagy tartós betegségét igazoló szakvéleményét.

Az első lépés ütemezése:
az egyetemi felvételét követően 2017. augusztus 25-ig
szeretnénk megkapni a leveleket, hogy legyen idő a felkészülésünkre. (Minél korábban kapjuk, annál jobban örülünk neki.)

Nyugtázzuk a kapott leveleket. Ezután elektronikus levélben egyeztetünk időpontot a 2. lépésben leírt személyes találkozásra.

2. lépés: Személyes találkozás, regisztráció

A személyes találkozásra a fogyatékosságot, vagy krónikus betegséget igazoló hivatalos szakvéleményt be kell mutatni (nem vesszük el, csak megtekintjük).

A második lépés ütemezése:
2017. augusztus 26. és szeptember 08. között, az egyeztetett időpontban,
fel kell keresniük Helfenbein Henrik IK-s koordinátort, akivel közösen megbeszélik az egyéni segítés módjait. Tapasztalataink szerint a helyzetfelmérés körülbelül 1 óra időtartamú.

Miért most regisztráljak?

A regisztráció csak mindkét lépés megtételével véglegesíthető.

A jelentkezést ugyan később is meg lehet tenni, a tanév során bármikor, de akkor

 • az Ön részére a támogató segítséget nem tudjuk biztosítani (csak a regisztráció után)
 • az állami támogatást arra az évre már nem tudjuk megigényelni.

További tájékozódás

Az ELTE IK honlapon, az alsóbb menüpontokban:
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/specszukshallg/

Budapest, 2017. június 23.

Tisztelettel:

 

Helfenbein Henrik

ELTE Informatikai Kar
fogyatékosügyi koordinátor
Pázmány Péter sétány 1/C, 2. emelet 2.405.
Telefon: +36-20/353-7048
E-mail:
Helfenbein Henrik <hehe@elte.hu>

 

 Tartalomjegyzék

A kijelző nem jeleníthető meg. A hiba elhárításához nyissa meg a kijelzőlapot egy, a Windows SharePoint Services szolgáltatással kompatibilis HTML-szerkesztővel, például a Microsoft Office SharePoint Designer programmal. Ha a probléma nem szűnik meg, kérje a webkiszolgáló rendszergazdájának segítségét.