ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
TH kezdőlap
Térítési és szolgáltatási díjak
Speciális szükségletű hallgatóknak
A Kar fogyatékügyi koordinátorai
Szolgáltatások, eszközök
A HKR ide vonatkozó részei
Létszámadatok, jelenségek
Kapcsolatok
Lehetőségek
Adatlapok, formanyomtatványok
Hírek

A HKR ide vonatkozó részei

Tisztelt Hallgatók!

A HKR-nek csak a fontosabb ide vonatkozó részeit említjük meg a tájékoztatás céljából.
További, bővebb információk találhatóak magában a HKR-ben, az alábbi linken.

HKR 

207.§

(1) A fogyatékossággal élő (a továbbiakban:speciális szükségletű), így különösen a súlyosan beszédhibás, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, hallás-, látás- és mozgássérült, valamint a tartós orvosi kezelésre szoruló hallgatók tanulmányaik során a tanulmányi követelmények teljesítésére kedvezményeket vehetnek igénybe. ...

(6) A hallgató az előadásokról hangfelvételt készíthet, azonban azt csak saját tanulmányai során használhatja fel. Az oktató részére a hagfelvétel készítését előre be kell jelenteni. ...

208.§  

(1) A mozgáskorlátozott hallgató kérése esetén a vizsgáztató köteles lehetővé tenni szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, illetve az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga letételét.

(2) A hallgató kérésére és a speciális bizottság javaslata alapján a tanegység felelőse teljes, illetve a helyettesítő követelmények egyidejű meghatározásával felmentést adhat a gyakorlati követelmények, valamint a geometriai, szerkesztési feladatok teljesítése alól.

(3) Írásbeli vizsga esetén a hallgató legalább 4 munkanappal korábban jelzett kérését figyelembe véve, a kari speciális szükséglet_ hallgatók ügyeiért felelős koordinátor gondoskodik a speciális eszközök, illetve a szükséges segédeszközök biztosításáról.

...

(1) A hallássérült hallgató kérése esetén a vizsgáztató köteles lehetővé tenni a szóbeli vizsga helyett az írásban történő vizsga letételét. ...

209.§

...

(2) A kari speciális bizottság javaslata alapján a kar vezetője – kérésre –, ha a hallgató fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga szóbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést adhat az „A” típusú (szóbeli) nyelvvizsga letétele alól, illetve a súlyosan hallássérült hallgatónak az államilag elismert nyelvvizsga követelménye alól is felmentést adható.

(3) Szóbeli vizsga esetén a hallgató legalább 4 munkanappal korábban jelzett kérését figyelembe véve, a kari speciális szükséglet_ hallgatók ügyeiért felelős koordinátor gondoskodik a jelnyelvi tolmács és a szükséges segédeszközök biztosításáról.

...

210.§

(1) A látássérült hallgató kérése esetén a vizsgáztató köteles lehetővé tenni az írásbeli vizsga helyett a szóban történ_ vizsga letételét.

(2) A kari speciális bizottság javaslata alapján a kar vezetője – kérésre –, ha a hallgató fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga írásbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést adhat a „B” típusú (írásbeli) nyelvvizsga letétele alól.

(3) Szóbeli vizsga esetén a hallgató legalább 4 munkanappal korábban jelzett kérését figyelembe véve, a kari speciális szükséglet_ hallgatók ügyeiért felelős koordinátor gondoskodik a szükséges segédeszközök biztosításáról.

(4) A hallgató kérésére és a speciális bizottság döntése alapján a tanegység felelőse, a helyettesítő  követelmények egyidejű meghatározásával felmentést adhat a gyakorlati követelmények, valamint a geometriai, szerkesztési feladatok teljesítése alól.

...

211.§

A beszéd-és más fogyatékos hallgató kérése esetén a vizsgáztató köteles lehetővé tenni a szóbeli vizsga helyett az írásban történő vizsga letételét.

...

212.§

(1) A diszlexiás/diszgráfiás hallgató kérése esetén a vizsgáztató köteles lehetővé tenni az írásbeli vizsga helyett a szóban történő vizsga letételét.

(2) Írásbeli vizsga esetén a hallgató legalább 4 munkanappal korábban jelzett kérését figyelembe véve, a kari speciális szükségletű hallgatók ügyeiért felelős koordinátor gondoskodik a szükséges segédeszközök biztosításáról.

(3) A speciális bizottság javaslata alapján a kar vezetője – kérésre –, ha a hallgató fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga szóbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést adhat az „A” típusú (szóbeli) nyelvvizsga letétele alól.

(4) A speciális bizottság javaslata alapján a kar vezetője – kérésre –, ha hallgató fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga írásbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést adhat a „B” típusú (írásbeli) nyelvvizsga letétele alól.

... 

213.§

AUTISTA HALLGATÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Vhr. 18. § (6) Az autista hallgató esetében a szakvélemény és a kérelme alapján a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kedvezmények alkalmazhatók.

FELKÉSZÜLÉSI IDŐ A VIZSGÁN

Vhr. 18. § (7) A (2)-(6) bekezdésekben a felkészüléshez biztosítható hosszabb felkészülési idő a nem fogyatékossággal élő hallgatók esetében megállapított időtartamhoz képest legfeljebb 30%-kal hosszabbodhat meg.

2009.11.11. 
ELTE IK logoTanulmányi Hivatal

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2517
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 


Nagyobb térképre váltás