ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
TH kezdőlap
Hírek
Térítési és szolgáltatási díjak
Szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga
Szigorlati és záróvizsga tematikák
Szigorlati és záróvizsga bizottságok
Záróvizsga - tudnivalók
Programtervező Matematikus, záróvizsga menetrend
Programtervező Informatikus BSc, záróvizsga menetrend
Nagyprogram - tudnivalók
Szakdolgozat és diplomamunka - tudnivalók, témabejelentők (BSc, MSc, egyetemi, főiskolai)
Felsőfokú Szakképzés - Szakdolgozat, témabejelentő
Hallgatói diplomamunkák, szakdolgozatok
Speciális szükségletű hallgatóknak

TÁJÉKOZTATÓ
a felsőfokú szakképzés szakdolgozatával és szakmai vizsgájával kapcsolatos tudnivalókról

Az Informatikai Kar által gondozott felsőfokú szakképzések esetében szakmánként szakdolgozatot kell készíteni ( 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján).

I. Témaválasztás, bejelentés, engedélyezés

A témaválasztás és a záróvizsga időpontja között 6 hónapnak kell eltelnie (HKR 77.§ 4a). A téma bejelentése a szakképzési szakdolgozat-téma bejelentő lappal tehető meg, amelyet a szakmai felelősnek kell leadni (júniusi vizsga esetén december 15-ig). A formanyomtatványt úgy kell kitölteni, hogy a téma leírása alapján megítélhető legyen a megoldandó feladat nehézsége, bonyolultsága. A szakdolgozat témája az elfogadás után megváltoztatható. A módosítás egyéni kérelem leadásával lehetséges, legkésőbb a szakmai vizsga előtt 4 hónappal.

Témákat az Informatikai Kar oktatói kínálnak fel, illetve témát hozhat a hallgató saját maga is. Saját téma esetében a hallgató kötelessége megfelelő belső vagy külső témavezetőt találni.

A témabejelentőt a választott témavezetővel is alá kell íratni. Témavezető külső szakember is lehet, de megfelelő szakirányú felsőfokú diplomával kell rendelkeznie. Külső témavezető esetén belső témavezető kijelölhető.

A szakdolgozat témáját, témavezetőjét a szakképzés szakfelelőse fogadja el az esetleges titkosság engedélyezésével együtt (HKR 79§,81.§).

A szakdolgozat tartalma

A szakdolgozat tartalma az adott szakképzés területéről választott gyakorlati probléma megoldása.

(Példa megoldandó általános rendszergazda szakdolgozati problémára: Virtuális szerverek megvalósítása, Tűzfal megoldások Windows, vagy Unix(LINUX) alatt, Felhasználó management lehetőségek egy konkrét esetben (AD, stb)
Példa megoldandó webprogramozó szakdolgozati problémára: Webshop készítése (különböző környezetekben), Webes játékok készítése, Egy cég honlap (dinamikus) kialakítása, Fórum, blog környezet menedzselése, kialakítása, stb.)

A szakdolgozatban kitűzött feladatnak olyan komplexitásúnak kell lennie, hogy azt egy átlagos képességű hallgató 10 kreditnek megfelelő 300 munkaórában elvégezhesse. Ha a feladat mérete indokolja, akkor több hallgató is készíthet egy dolgozatot, de ekkor a dolgozatban pontosan fel kell tüntetni, hogy a dolgozat melyik része melyik hallgató munkája.

A szakdolgozatnak a következő fő részekből kell állnia: (Általános rendszergazda szakképzés)

1. Bevezető, a probléma rövid ismertetése (kb. 2 oldal)
2. A felvetett problémával kapcsolatos technológiák, módszerek, eszközök, fejlődési, fejlesztési irányok áttekintése.
3. A kitűzött feladat megoldásának leírása
4. Összegzés 

A szakdolgozatnak a következő fő részekből kell állnia: (Web-programozó szakképzés)

1. Bevezető, a probléma rövid ismertetése (kb. 2 oldal)
2. Felhasználói dokumentáció
3. Fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, média-elemek, navigáció stb., ergonómia, tesztelés,)
4. Összegzés

II. Formai követelmények:

Alaki követelmények:

 • A szakdolgozat kemény kötésben, fekete színű alapon, arany betűkkel
  Külső fedlap feliratai (szakdolgozat, név, évszám).
  Elhelyezésük:

             

 • Javasolt fehér A4-es lapra, 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel, sorkizárással dolgozni.
 • Margó:
  -bal: 3.5 cm,
  -jobb, alsó, felső: 2,5 cm
 • Használjon oldalszámozást. (Tartalomjegyzék oldalai illetve az esetleges mellékletek ne legyenek számozva)
 • Nyomtatás: laponként egy oldalra (egyoldalas nyomtatás)
 • A dolgozat fő fejezetei (1. szintű címsorok) új oldalon kezdődjenek
 • A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, amelyben be kell tartani a hivatkozások és idézések standard szabáyait.
  A könyvek idézésének formája a következő:
  [<hivatkozási azonosítója>] <Szerző neve>: <a könyv címe>, <a kiadó neve>, <a kiadás éve>, [<terjedelme>], <ISBN szám>.
  Például:
  [2] Jan Sommerville: Software Engineering, Addison Wesley, 1988, [742], ISBN-0201-42765-6.
  Hálózaton elérhető forrásmunka esetén a „link” megadása után adjuk meg az elérés dátumát!

A szakdolgozat felépítése

1. Belső fedőlap
A szakdolgozat első oldalán fel kell tüntetni az ELTE címerét, az egyetem nevét és karát, a szakdolgozat címét, szerzőjének nevét, a szakképzés megnevezését és OKJ számát, a témavezető nevét, beosztását, a beadás helyét és évét.
Elhelyezésük:

  

2. Tartalomjegyzék
3. A szakdolgozat tartalmi részénél előírt fejezetek (abban a kötött sorrendben). Terjedelme minimum
30 000 karakter leütés legyen ábrák nélkül. (kb. 20 A4-es oldal)
4. Irodalomjegyzék (ld. alaki követelmények vonatkozó része)
5. Mellékletek
6. A teljes szakdolgozatot (dokumentációt, ábrákat, programot stb.) tartalmazó elektronikus hordozót (CD,DVD) a szakdolgozat hátsó borítójára ragasztott tasakba kell elhelyezni

III. A szakdolgozat leadása, értékelése

A szakdolgozatot 1 példányban a szakmai vizsga előtt legkésőbb 2 héttel le kell adni a Tanulmányi Osztályon (HKR 78.§). A szakdolgozathoz mellékelni kell a témavezető értékelését, melyet %-os formában kell megadni (pl: 85%).

A dolgozat értékelési szempontjai:

1. A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége
2. A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek
3. A szakdolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége
4. A hallgató munkájáról kialakult vélemény
5. A terjedelmi követelmények

Védés értékelési szempontjai

1. A vizsgadolgozat bemutatása, lényegének szakszerű ismertetése
2. A témakörben, annak szakirodalmában való tájékozottság bizonyítása
3. A bemutatás szakmai színvonala
4. Reagálás a bírálat megállapításaira
5. Válaszadás a bizottság helyben feltett kérdéseire

IV. A szakmai vizsga

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése
Szakdolgozat készítése
Gazdálkodó szervezetnél eltöltött szakmai gyakorlat teljesítése

A szakmai vizsgára jelentkezés

A szakmai vizsgára a 4. félév megkezdésekor a hallgatónak írásban jelentkeznie kell a Tanulmányi Osztályon.

A szakmai vizsga

A szakmai vizsgán a hallgatónak számot kell adnia arról, hogy rendelkezik a pálya műveléséhez szükséges szakmai ismeretekkel és készségekkel.
A szakmai vizsga annyi vizsgarészből áll, ahány modulból a képzés. Az egyes szakképzésekre vonatkozó részletes leírás a https://www.nive.hu oldalon megtalálható. A szakmai vizsga része a szakdolgozat védése.

 

Cikk dátuma:  
Lejárat dátuma: