ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
TH kezdőlap
Hírek
Térítési és szolgáltatási díjak
Szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga
Szigorlati és záróvizsga tematikák
Szigorlati és záróvizsga bizottságok
Záróvizsga - tudnivalók
Programtervező Matematikus, záróvizsga menetrend
Programtervező Informatikus BSc, záróvizsga menetrend
Nagyprogram - tudnivalók
Szakdolgozat és diplomamunka - tudnivalók, témabejelentők (BSc, MSc, egyetemi, főiskolai)
Felsőfokú Szakképzés - Szakdolgozat, témabejelentő
Hallgatói diplomamunkák, szakdolgozatok
Speciális szükségletű hallgatóknak

A nagyprogram benyújtásának követelményei:

Nagyprogramot azoknak a hallgatóknak kell írniuk, akiknek nincs megvédett harmadéves (főiskolai) szakdolgozatuk és szeretnének programtervező matematikus (egyetemi) diplomát szerezni. A megvédett programozó matematikus szakdolgozat kiváltja a nagyprogramot. (A bemutatott nagyprogram nem váltja ki a szakdolgozatot.)

A nagyprogramok témáját nem kell külön bejelentővel engedélyeztetni. A nagyprogramot, mint kurzust, a félév elején fel kell venni az ETR-ben, kreditértéke 10.

Elkészítését belső vagy külső konzulens támogatja. Annak a hallgatónak, aki külső témavezető segítségét veszi igénybe, belső konzulenst is választania kell. A témavezető az elkészült munkáról rövid véleményt ír, amelyben javaslatot tesz az érdemjegyre is. Külső konzulens esetén az általa írt véleményt a belső konzulensnek - amennyiben egyetért vele - elegendő aláírásával ellenjegyeznie. A belső konzulensnek a leckekönyvben a félév végi aláírás megadásával kell jeleznie a Vizsgabizottság felé, hogy a nagyprogramot bemutatásra alkalmasnak találja.

A nagyprogram elfogadását a Bizottság ötfokozatú skálán értékeli, az index tárgyfelvételi részénél. Az indexben (hátul) a nagyprogram pecsétbe a Bizottság beírja a nagyprogram címét, és a bemutatást aláírással ismeri el. A nagyprogram pecsétet - amennyiben hiányzik a leckekönyvből - a hallgatónak kell kérnie tanulmányi előadójától legkésőbb a nagyprogram bemutatásáig.

A nagyprogramot a Kar nem tárolja, így a hallgató a vizsga után visszakapja azt.

A nagyprogram bemutatására a hallgatóknak az ETR-ben jelentkezniük kell. Ezt a vizsgaidőszakot 1 hónappal megelőzően (őszi félévben kb. november 30-ig, tavaszi félévben kb. április 30-ig) kell megtenni.

A nagyprogramot tartalmazó CD-t és dokumentációt a konzulensi véleménnyel együtt kell leadni legkésőbb a bemutatás előtt egy héttel a Tanulmányi Osztályon.

A nagyprogram tartalmának és dokumentálásának követelményei:

A beadandó program, mint szoftvertermék, lényegében egyenértékű kell, hogy legyen a szakdolgozat programjával. (Engedmény tehető például a felhasználói felület kidolgozottságában, de a tesztelésben nem.)

A dokumentáció felépítésére és tartalmára is a szakdolgozati követelmények érvényesek (felhasználói, fejlesztői rész stb.). A nagyprogram terjedelme azonban rövidebb, általában 20-30 oldal között van. A dokumentációt spirális kötésben kell leadni.

Kiemeljük, hogy a dokumentáció első oldalán fel kell tüntetni a dolgozat címét, szerzőjének nevét, EHA kódját, tagozatát és szakját, a konzulens nevét, a beadás helyét és évét. További formai megkötés a címlapra nincs.

Budapest, 2010. szeptember 28.

Gergó Lajos
oktatási dékánhelyettes

Molnár Zoltánné 
tanulmányi osztályvezető

 
ELTE IK logoTanulmányi Hivatal

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2517
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 


Nagyobb térképre váltás