ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 

A nagyprogram benyújtásának követelményei:

Nagyprogramot azoknak a hallgatóknak kell írniuk, akiknek nincs megvédett harmadéves (főiskolai) szakdolgozatuk és szeretnének programtervező matematikus (egyetemi) diplomát szerezni. A megvédett programozó matematikus szakdolgozat kiváltja a nagyprogramot. (A bemutatott nagyprogram nem váltja ki a szakdolgozatot.)

A nagyprogramok témáját nem kell külön bejelentővel engedélyeztetni. A nagyprogramot, mint kurzust, a félév elején fel kell venni az ETR-ben, kreditértéke 10.

Elkészítését belső vagy külső konzulens támogatja. Annak a hallgatónak, aki külső témavezető segítségét veszi igénybe, belső konzulenst is választania kell. A témavezető az elkészült munkáról rövid véleményt ír, amelyben javaslatot tesz az érdemjegyre is. Külső konzulens esetén az általa írt véleményt a belső konzulensnek - amennyiben egyetért vele - elegendő aláírásával ellenjegyeznie. A belső konzulensnek a leckekönyvben a félév végi aláírás megadásával kell jeleznie a Vizsgabizottság felé, hogy a nagyprogramot bemutatásra alkalmasnak találja.

A nagyprogram elfogadását a Bizottság ötfokozatú skálán értékeli, az index tárgyfelvételi részénél. Az indexben (hátul) a nagyprogram pecsétbe a Bizottság beírja a nagyprogram címét, és a bemutatást aláírással ismeri el. A nagyprogram pecsétet - amennyiben hiányzik a leckekönyvből - a hallgatónak kell kérnie tanulmányi előadójától legkésőbb a nagyprogram bemutatásáig.

A nagyprogramot a Kar nem tárolja, így a hallgató a vizsga után visszakapja azt.

A nagyprogram bemutatására a hallgatóknak az ETR-ben jelentkezniük kell. Ezt a vizsgaidőszakot 1 hónappal megelőzően (őszi félévben kb. november 30-ig, tavaszi félévben kb. április 30-ig) kell megtenni.

A nagyprogramot tartalmazó CD-t és dokumentációt a konzulensi véleménnyel együtt kell leadni legkésőbb a bemutatás előtt egy héttel a Tanulmányi Osztályon.

A nagyprogram tartalmának és dokumentálásának követelményei:

A beadandó program, mint szoftvertermék, lényegében egyenértékű kell, hogy legyen a szakdolgozat programjával. (Engedmény tehető például a felhasználói felület kidolgozottságában, de a tesztelésben nem.)

A dokumentáció felépítésére és tartalmára is a szakdolgozati követelmények érvényesek (felhasználói, fejlesztői rész stb.). A nagyprogram terjedelme azonban rövidebb, általában 20-30 oldal között van. A dokumentációt spirális kötésben kell leadni.

Kiemeljük, hogy a dokumentáció első oldalán fel kell tüntetni a dolgozat címét, szerzőjének nevét, EHA kódját, tagozatát és szakját, a konzulens nevét, a beadás helyét és évét. További formai megkötés a címlapra nincs.

Budapest, 2010. szeptember 28.

Gergó Lajos
oktatási dékánhelyettes

Molnár Zoltánné 
tanulmányi osztályvezető

 
ELTE IK logoTanulmányi Hivatal

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2517
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 


Nagyobb térképre váltás