ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
 

ELTE Informatikai Kar                                                                        2016/2017. tanév tavaszi félév

  

ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

programozó matematikus, programtervező matematikus,

programtervező informatikus BSc, programtervező informatikus MSc szakokon

    

A záróvizsgára jelentkezés helye: Tanulmányi Hivatal, tanulmányi előadójánál.

A szakdolgozat/diplomamunka leadásának helye: Témavezetőjének tanszéke, külső konzulens esetén a kijelölt belső témavezető tanszéke. ELTE TTK-s témavezető esetén a Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék.

A záróvizsgák időpontját, a záróvizsga-bizottságokat május hó közepén teszi közzé a Kar a kari honlapon (www.inf.elte.hu - Tanulmányi Hivatal – Legfrissebb hírek).

 

2016/17. tanév tavaszi félévében aktív hallgatók!

Záróvizsgára abszolvált hallgatók bocsáthatók. Abszolutóriumuk megállapítása (mintatanterv teljesítésének ellenőrzése) a Neptunban történik. Akinek az abszolutórium kiállításhoz június 16-án még hiányzik érdemjegye a Neptunban, nem bocsátjuk záróvizsgára.

BSc-s hallgatók! A szakmai gyakorlat teljesítése az abszolutórium része.

__________________________________________________________________________________

 I.  A záróvizsgára jelentkezés határideje minden szakon: 2017. március 16.

                                               Jelentkezési időszak: március 1-14. között, valamint március 16-án

__________________________________________________________________________________

 II.  A szakdolgozat/diplomamunka leadás határideje minden szakon: 2017. május 15.

__________________________________________________________________________________         

 III.  Záróvizsga napok, záróvizsga-bizottságok:

1. Nappali programtervező matematikus és programozó matematikus szakokon jelentkezés záróvizsga napra és záróvizsga-bizottsághoz: tanulmányi előadójánál a kari honlapon közzétett záróvizsga kiírás napjától 2017. június 9-ig.

2.  Nappali és esti programtervező informatikus MSc szakosokat a Tanulmányi Hivatal osztja be záróvizsgára, a védés és a záróvizsga napjáról, a záróvizsga-bizottságról a Neptun rendszeren keresztül kapnak értesítést.  

3.  Esti programozó matematikus és esti programtervező informatikus BSc szakokon a záróvizsga napjáról és a záróvizsga-bizottságról tanulmányi előadójuktól kapnak értesítést.

4.  A NAPPALI programtervező informatikus BSc szakosokat a Tanulmányi Hivatal osztja be záróvizsgára, a záróvizsga napjáról és a záróvizsga-bizottságról a Neptun rendszeren keresztül kapnak értesítést.

__________________________________________________________________________________

Akik a Neptun rendszeren keresztül kapnak értesítést és a Neptun bevezetése előtt, régebben abszolváltak, nincs Neptun kódjuk és jelszavuk, az ELTE Quaestura Irodájában szerezhetik be https://qter.elte.hu/

 

 

Budapest, 2017. március 1.                                                       ELTE IK Tanulmányi Hivatal

 
ELTE IK logoTanulmányi Hivatal

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2517
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 


Nagyobb térképre váltás