ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
TH kezdőlap
Hírek
Térítési és szolgáltatási díjak
Szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga
Szigorlati és záróvizsga tematikák
Szigorlati és záróvizsga bizottságok
Záróvizsga - tudnivalók
Programtervező Matematikus, záróvizsga menetrend
Programtervező Informatikus BSc, záróvizsga menetrend
Nagyprogram - tudnivalók
Szakdolgozat és diplomamunka - tudnivalók, témabejelentők (BSc, MSc, egyetemi, főiskolai)
Felsőfokú Szakképzés - Szakdolgozat, témabejelentő
Hallgatói diplomamunkák, szakdolgozatok
Speciális szükségletű hallgatóknak
 

ELTE Informatikai Kar                                                                        2016/2017. tanév tavaszi félév

  

ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

programozó matematikus, programtervező matematikus,

programtervező informatikus BSc, programtervező informatikus MSc szakokon

    

A záróvizsgára jelentkezés helye: Tanulmányi Hivatal, tanulmányi előadójánál.

A szakdolgozat/diplomamunka leadásának helye: Témavezetőjének tanszéke, külső konzulens esetén a kijelölt belső témavezető tanszéke. ELTE TTK-s témavezető esetén a Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék.

A záróvizsgák időpontját, a záróvizsga-bizottságokat május hó közepén teszi közzé a Kar a kari honlapon (www.inf.elte.hu - Tanulmányi Hivatal – Legfrissebb hírek).

 

2016/17. tanév tavaszi félévében aktív hallgatók!

Záróvizsgára abszolvált hallgatók bocsáthatók. Abszolutóriumuk megállapítása (mintatanterv teljesítésének ellenőrzése) a Neptunban történik. Akinek az abszolutórium kiállításhoz június 16-án még hiányzik érdemjegye a Neptunban, nem bocsátjuk záróvizsgára.

BSc-s hallgatók! A szakmai gyakorlat teljesítése az abszolutórium része.

__________________________________________________________________________________

 I.  A záróvizsgára jelentkezés határideje minden szakon: 2017. március 16.

                                               Jelentkezési időszak: március 1-14. között, valamint március 16-án

__________________________________________________________________________________

 II.  A szakdolgozat/diplomamunka leadás határideje minden szakon: 2017. május 15.

__________________________________________________________________________________         

 III.  Záróvizsga napok, záróvizsga-bizottságok:

1. Nappali programtervező matematikus és programozó matematikus szakokon jelentkezés záróvizsga napra és záróvizsga-bizottsághoz: tanulmányi előadójánál a kari honlapon közzétett záróvizsga kiírás napjától 2017. június 9-ig.

2.  Nappali és esti programtervező informatikus MSc szakosokat a Tanulmányi Hivatal osztja be záróvizsgára, a védés és a záróvizsga napjáról, a záróvizsga-bizottságról a Neptun rendszeren keresztül kapnak értesítést.  

3.  Esti programozó matematikus és esti programtervező informatikus BSc szakokon a záróvizsga napjáról és a záróvizsga-bizottságról tanulmányi előadójuktól kapnak értesítést.

4.  A NAPPALI programtervező informatikus BSc szakosokat a Tanulmányi Hivatal osztja be záróvizsgára, a záróvizsga napjáról és a záróvizsga-bizottságról a Neptun rendszeren keresztül kapnak értesítést.

__________________________________________________________________________________

Akik a Neptun rendszeren keresztül kapnak értesítést és a Neptun bevezetése előtt, régebben abszolváltak, nincs Neptun kódjuk és jelszavuk, az ELTE Quaestura Irodájában szerezhetik be https://qter.elte.hu/

 

 

Budapest, 2017. március 1.                                                       ELTE IK Tanulmányi Hivatal

 
ELTE IK logoTanulmányi Hivatal

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2517
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 


Nagyobb térképre váltás