ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 

Karunkhoz kötődő szakkollégiumok

A mi szakterületünk hallgatóit csak az utolsó két szakkollégium fogadja.

Bolyai Kollégium

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.

Telefonszámok
Központ: (1) 381-2378, mellék: 8278
Titkárság: (1) 381-2376, mellék: 8276
Fax: (1) 203-8250

Honlap: http://bolyai.elte.hu
Facebook: https://www.facebook.com/elte.bolyai.kollegium
Igazgató: director@bolyai.elte.hu
Titkárság: secretary@bolyai.elte.hu
Hallgatói önkormányzat: bok@bolyai.elte.hu

A kollégium létrehozásának ötlete Horváth Zalántól származik. Németh Judit kitartó szervezőmunkája nyomán az ELTE Egyetemi Tanácsa 1992. szeptember 7-én megalapította a Bolyai Kollégiumot, amelynek célját az alapító okirat fogalmazza meg:

„Annak érdekében, hogy a magyar természettudományos képzésnek olyan tudományos műhelye jöjjön létre, amelyben a legkiválóbb hallgatókat felkészítik a huszonegyedik század tudományos fela-dataira, a nemzetközi tudományos közéletben és versenyben magas szinten történő helytállásra, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsa Bolyai Kollégiumot hoz létre. Működjön a kollégium a természettudomány hasznára és az Eötvös Loránd Tudományegyetem dicsőségére.”

A kollégium létrejöttének felépítését és működését részletesen leíró szervezeti és működési sza-bályzatot az ELTE TTK hatvan professzorából és a magyar tudományos élet további harminckilenc kiemelkedő személyiségéből álló tekintélyes testület, a Baráti Kör 1992. novemberi ülésén fogadta el.

Vékás Lajos rektor 1992 októberében Kondor Imrét nevezte ki a kollégium első igazgatójának, akinek múlhatatlan érdemei vannak a kollégium tényleges létrejöttében. Személyesen irányította a kijelölt épület felújítási munkálatait, berendezését, és megszervezte a tanári kar és a diákok felvételét. A kollégium 1994. február 1-jén kezdte meg működését.

A tudományos elit képzést elsősorban a szakmai programok biztosítják. Ezen programokat szak-áganként nagy tudású tanárok vezetik, akiknek kettős feladatuk van. Egyrészt szakszemináriumi képzés keretében segítenek a diákoknak eligazodni az egyetem oktatási és kutatási útvesztőiben, másrészt pedig szemináriumok keretében irányítják a diákok érdeklődését.

Eötvös Collegium

1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
Tel.: 209-0626, 209-0624, 209-0615
Fax: 209-2044
Honlap: http://www.eotvoscollegium.hu
Igazgató: takacs@stella.eotvos.elte.hu
Tanulmányi előadó: to@stella.eotvos.elte.hu
Diákbizottság: db@stella.eotvos.elte.hu

Az Eötvös Collegiumot 1895-ben Eötvös Loránd alapította a párizsi École Normale Supérieure mintájára. Célja a színvonalas tanárképzés volt: tudós, önálló kutatásaikkal is kitűnő, hivatásukat szívvel-lélekkel végző oktatók felnevelése nemzedékről nemzedékre. A Collegium egészen 1948-ig működött e szellemben, számos kiváló tudóst adva a magyar szellemi életnek. 1948-ban a Collegiumot gyakorlatilag megszüntették. 1958-ban azonban szakkollégiumi keretek között a volt collegisták erőfeszítéseinek köszönhetően újra megindult az oktatás. 1991-ben a Collegiumot ünnepélyesen rehabilitálták, önállóvá tették, de 1995-ben az anyagi támogatás csekély mértéke miatt visszakerült az ELTE gazdasági irányítása alá – természetesen belső autonómiájának megtartásával.

A Collegium hallgatóinak kétharmada a Bölcsészettudományi Kar, egyharmada az Informatikai és a Természettudományi Kar diákja.

A Collegium magas szintű szakmai munkát követel meg tagjaitól, illetve ennek lehetőségét biztosítja. A Collegiumban a szakmai munka műhelyi keretekben folyik. Egy-egy szak oktatói és hallgatói műhelyeket hoznak létre. A Collegiumban jelenleg tíz műhely működik: az Angol-Amerikai Műhely, a FilozófiaMűhely,aFranciaMűhely,azInformatikaiMűhely,aKlasszika-FilológiaMűhely,a Magyar Műhely, a Német Műhely, a Szlavisztika Műhely, a Természettudományi Műhely és a Történelem Műhely. A collegistáknak magas szintű követelményeknek kell megfelelniük, az egyetemi képzést kiegészítő kurzusokon, előadásokon kell részt venniük, valamint az adott műhely szakmai követelményeit kell teljesíteniük.

A Collegium oktatási koncepciójának egyik központi gondolata az interdiszciplinaritás. Ez azonban nem pusztán a rokonszakmák egymás kölcsönös érdeklődésére számot tartó gondolatcseréjét jelenti, hanem a látszólag egymástól távol levő bölcsész-, informatikai és természettudományok termékeny párbeszédét is.

Informatikai Műhely:

Megalakulás: 2004. január 8.
Vezető: dr. Csörnyei Zoltán, egyetemi docens
e-mail: csz@inf.elte.hu
Honlap: http://eotvoscollegium.hu/muhely/info/
 

A műhely tervei, céljai:

  • tudós, önálló kutatásaikkal is kitűnő, hivatásukat szerető és szívvel-lélekkel végző informatikusok képzése;
  • a legújabb elméleti és gyakorlati eredmények megismerése, a modern informatika egységes, átfogó ismerete.

Ennek érdekében az Informatikai Műhely:

  • speciális kollégiumokat szervez a Collegiumban;
  • vendégelőadókat, neves informatikusokat és matematikusokat hív meg;
  • törekszik arra, hogy a műhely tagjai a tudományos diákköri konferenciákon eredményesen szerepeljenek.

A 2005–2006-os tanévben az Informatikai Műhelynek már 12 tagja van, akik a Collegiumban a Műhely keretein belül a „Modern elméletek az informatikában” és a „Mobil folyamatok elmélete” című előadások aktív résztvevői.

2005-ben az Eötvös Collegium Informatikai Műhelye és a kolozsvári Farkas Gyula Szakkollégium együttműködési megállapodást kötött, ennek keretében lehetővé vált az, hogy a kollégiumok tagjai kölcsönös látogatásokkal, előadásokkal, tanfolyamokkal fejlesszék informatikai ismereteiket.

 
KarunkrólKarunkról

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE Informatikai Kar
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: (1) 372-2500
Fax: (1) 381-2140
E-mail: info@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás

Prezentációk - A webhelytartalom dinamikus nézetének megjelenítése weblapon  Prezentációk

A kijelző nem jeleníthető meg. A hiba elhárításához nyissa meg a kijelzőlapot egy, a Windows SharePoint Services szolgáltatással kompatibilis HTML-szerkesztővel, például a Microsoft Office SharePoint Designer programmal. Ha a probléma nem szűnik meg, kérje a webkiszolgáló rendszergazdájának segítségét.