ELTE IK fejléc

Figyelem! Jelenleg Karunk régi portálját látja.
Megújult honlapunk a https://www.inf.elte.hu/ címen található!

Navigációs hivatkozások átugrása
Karunkról
Hallgatóknak
Tanulj nálunk!
Középiskoláknak
Oktatóknak
Látogatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
Bemutatkozás
Küldetésnyilatkozat
Szervezet
Tanszékek
Kar vezetése
Dékáni hivatal
Tudásközpontok (Kutató központok)
Kollégiumok
Érdekképviseletek
Savaria Műszaki Intézet
Kari Digitális Könyvtár
Híreink
Könyvtár
Oktatás
Aktuális hírek
Tantervi hálók, Ekvivalenciatáblák, Egyéb táblázatok
Képzéseink
Kutatás, fejlesztés
Az ELTE házhoz megy!
Projekt beszámolók
Nemzetközi kapcsolatok
MSc képzések
Rendezvények, események
ELTE Informatikai Kar –Kari Fórum 2008
IK Gólyabál
Kutatók Éjszakája 2008
Neumann-nap 2009
TFP 2009 & CEFP 2009
Diplomaosztó 2009 július
Kutatók Éjszakája 2009
Formális eszközök az informatikában szeminárium
Second Workshop on Generative Technologies
Kooperatív Nap 2009
Kooperatív nap 2009 szeptember
ELTE IK Nyílt Nap-2008
Nyílt Nap 2009. november 19.
Tanévnyitó 2009 szeptember
Telekom Nap 2009. november 25.
Informatikai Kar Nyílt Napja
Kooperatív Nap 2010 február
Neumann Nap 2010
Kutatók Éjszakája 2010
ELTE IK Nyílt Nap - 2010. november 11.
Kooperatív Nap - 2010. szeptember 15.
RobotNap 2010
ELTE-SzTE-2010 Informatikus Találkozó
ELTE IK Nyílt Nap - 2011. január 26.
Kooperatív Nap - 2011. február 16.
Neumann Nap 2011
Diplomaosztó 2011 július
Kooperatív Nap - 2011. szeptember 14.
ELTE IK Nyílt Nap - 2011. november 10.
Kutatók Éjszakája 2011
ELTE IK Nyílt Nap 2012 01 26
Kooperatív Nap - 2012. február 15. szerda
CERN-i NA61/49 Kollaboráció workshop
Kooperatív nap - 2012. szeptember 19.
Kutatók Éjszakája 2012
Nyílt Nap 2012. november 22.
Nyílt Nap 2013 január 24.
Kooperatív Nap 2013. február 13.
EIT ICT Labs konferencia és mesterképzés tájékoztató
CEFP 2013
Lányok Napja az Informatikai Karon
Diplomaosztó 2013 július
Kooperatív nap - 2013. szeptember 12.
Kutatók Éjszakája 2013
Nyílt Nap - 2013. november 21.
Kooperatív nap - 2014. február 19.
Lányok Napja az ELTE Informatikai Karon
Neumann-nap 2014
Naptár
Elérhetőség
Hírek, közlemények
Szolgáltatások
Könyvtár
Jegyzetbolt
Orvosi rendelő
Fénymásolás
Sportolási lehetőségek
Computatorica
Minőségbiztosítás
Társadalmi tanács
Pályázatok, projektek

Karunkhoz kötődő szakkollégiumok

A mi szakterületünk hallgatóit csak az utolsó két szakkollégium fogadja.

Bolyai Kollégium

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.

Telefonszámok
Központ: (1) 381-2378, mellék: 8278
Titkárság: (1) 381-2376, mellék: 8276
Fax: (1) 203-8250

Honlap: http://bolyai.elte.hu
Facebook: https://www.facebook.com/elte.bolyai.kollegium
Igazgató: director@bolyai.elte.hu
Titkárság: secretary@bolyai.elte.hu
Hallgatói önkormányzat: bok@bolyai.elte.hu

A kollégium létrehozásának ötlete Horváth Zalántól származik. Németh Judit kitartó szervezőmunkája nyomán az ELTE Egyetemi Tanácsa 1992. szeptember 7-én megalapította a Bolyai Kollégiumot, amelynek célját az alapító okirat fogalmazza meg:

„Annak érdekében, hogy a magyar természettudományos képzésnek olyan tudományos műhelye jöjjön létre, amelyben a legkiválóbb hallgatókat felkészítik a huszonegyedik század tudományos fela-dataira, a nemzetközi tudományos közéletben és versenyben magas szinten történő helytállásra, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsa Bolyai Kollégiumot hoz létre. Működjön a kollégium a természettudomány hasznára és az Eötvös Loránd Tudományegyetem dicsőségére.”

A kollégium létrejöttének felépítését és működését részletesen leíró szervezeti és működési sza-bályzatot az ELTE TTK hatvan professzorából és a magyar tudományos élet további harminckilenc kiemelkedő személyiségéből álló tekintélyes testület, a Baráti Kör 1992. novemberi ülésén fogadta el.

Vékás Lajos rektor 1992 októberében Kondor Imrét nevezte ki a kollégium első igazgatójának, akinek múlhatatlan érdemei vannak a kollégium tényleges létrejöttében. Személyesen irányította a kijelölt épület felújítási munkálatait, berendezését, és megszervezte a tanári kar és a diákok felvételét. A kollégium 1994. február 1-jén kezdte meg működését.

A tudományos elit képzést elsősorban a szakmai programok biztosítják. Ezen programokat szak-áganként nagy tudású tanárok vezetik, akiknek kettős feladatuk van. Egyrészt szakszemináriumi képzés keretében segítenek a diákoknak eligazodni az egyetem oktatási és kutatási útvesztőiben, másrészt pedig szemináriumok keretében irányítják a diákok érdeklődését.

Eötvös Collegium

1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
Tel.: 209-0626, 209-0624, 209-0615
Fax: 209-2044
Honlap: http://www.eotvoscollegium.hu
Igazgató: takacs@stella.eotvos.elte.hu
Tanulmányi előadó: to@stella.eotvos.elte.hu
Diákbizottság: db@stella.eotvos.elte.hu

Az Eötvös Collegiumot 1895-ben Eötvös Loránd alapította a párizsi École Normale Supérieure mintájára. Célja a színvonalas tanárképzés volt: tudós, önálló kutatásaikkal is kitűnő, hivatásukat szívvel-lélekkel végző oktatók felnevelése nemzedékről nemzedékre. A Collegium egészen 1948-ig működött e szellemben, számos kiváló tudóst adva a magyar szellemi életnek. 1948-ban a Collegiumot gyakorlatilag megszüntették. 1958-ban azonban szakkollégiumi keretek között a volt collegisták erőfeszítéseinek köszönhetően újra megindult az oktatás. 1991-ben a Collegiumot ünnepélyesen rehabilitálták, önállóvá tették, de 1995-ben az anyagi támogatás csekély mértéke miatt visszakerült az ELTE gazdasági irányítása alá – természetesen belső autonómiájának megtartásával.

A Collegium hallgatóinak kétharmada a Bölcsészettudományi Kar, egyharmada az Informatikai és a Természettudományi Kar diákja.

A Collegium magas szintű szakmai munkát követel meg tagjaitól, illetve ennek lehetőségét biztosítja. A Collegiumban a szakmai munka műhelyi keretekben folyik. Egy-egy szak oktatói és hallgatói műhelyeket hoznak létre. A Collegiumban jelenleg tíz műhely működik: az Angol-Amerikai Műhely, a FilozófiaMűhely,aFranciaMűhely,azInformatikaiMűhely,aKlasszika-FilológiaMűhely,a Magyar Műhely, a Német Műhely, a Szlavisztika Műhely, a Természettudományi Műhely és a Történelem Műhely. A collegistáknak magas szintű követelményeknek kell megfelelniük, az egyetemi képzést kiegészítő kurzusokon, előadásokon kell részt venniük, valamint az adott műhely szakmai követelményeit kell teljesíteniük.

A Collegium oktatási koncepciójának egyik központi gondolata az interdiszciplinaritás. Ez azonban nem pusztán a rokonszakmák egymás kölcsönös érdeklődésére számot tartó gondolatcseréjét jelenti, hanem a látszólag egymástól távol levő bölcsész-, informatikai és természettudományok termékeny párbeszédét is.

Informatikai Műhely:

Megalakulás: 2004. január 8.
Vezető: dr. Csörnyei Zoltán, egyetemi docens
e-mail: csz@inf.elte.hu
Honlap: http://eotvoscollegium.hu/muhely/info/
 

A műhely tervei, céljai:

  • tudós, önálló kutatásaikkal is kitűnő, hivatásukat szerető és szívvel-lélekkel végző informatikusok képzése;
  • a legújabb elméleti és gyakorlati eredmények megismerése, a modern informatika egységes, átfogó ismerete.

Ennek érdekében az Informatikai Műhely:

  • speciális kollégiumokat szervez a Collegiumban;
  • vendégelőadókat, neves informatikusokat és matematikusokat hív meg;
  • törekszik arra, hogy a műhely tagjai a tudományos diákköri konferenciákon eredményesen szerepeljenek.

A 2005–2006-os tanévben az Informatikai Műhelynek már 12 tagja van, akik a Collegiumban a Műhely keretein belül a „Modern elméletek az informatikában” és a „Mobil folyamatok elmélete” című előadások aktív résztvevői.

2005-ben az Eötvös Collegium Informatikai Műhelye és a kolozsvári Farkas Gyula Szakkollégium együttműködési megállapodást kötött, ennek keretében lehetővé vált az, hogy a kollégiumok tagjai kölcsönös látogatásokkal, előadásokkal, tanfolyamokkal fejlesszék informatikai ismereteiket.

 
KarunkrólKarunkról

Elérhetőség - Formázott szöveghez, táblázatokhoz és képekhez.  Elérhetőség

ELTE Informatikai Kar
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: (1) 372-2500
Fax: (1) 381-2140
E-mail: info@inf.elte.hu


Nagyobb térképre váltás

Prezentációk - A webhelytartalom dinamikus nézetének megjelenítése weblapon  Prezentációk

A kijelző nem jeleníthető meg. A hiba elhárításához nyissa meg a kijelzőlapot egy, a Windows SharePoint Services szolgáltatással kompatibilis HTML-szerkesztővel, például a Microsoft Office SharePoint Designer programmal. Ha a probléma nem szűnik meg, kérje a webkiszolgáló rendszergazdájának segítségét.